logo dam

Syv viktige helseprosjekter om spiseforstyrrelser, ungdommers psykisk helse, menstruasjon, folkehelse, barnefedme, kvinnehelse og podcast om forskning har fått innvilget støtte av Stiftelsen Dam. Prosjektene har en totalverdi på: 7.470000kr.

Det ble klart da Stiftelsen Dam tildelte midler til Helseprosjekter 15. desember 2020. Les mer om prosjektene her. 

Nasjonal stafett for helse

N.K.S. sekretariatet, 2021: 342.000kroner

N.K.S har gjennom en årrekke arrangert gåturer for egne medlemmer og andre i sine lokalmiljøer. I forbindelse med korona har betydningen av slike lavterskeltiltak i friluft blitt ytterligere forsterket. I forbindelse med N.K.S sitt 125års jubileet i 2021 vil N.K.S arrangere en nasjonal stafett hvor organisasjonens kløversymbol blir fraktet etter planlagt rute fra sør til nord. Dette for å skape engasjement, stolthet og for å inkludere befolkningen i vårt nasjonale helsetiltak. På denne reisen vil hver stafettgruppe dokumentere sin opplevelse og reiserute i en felles turbok som vil bli et Jubileumssymbol for N.K.S. sine 125 år.

Sult Baby-Drop-In. Hjelp og veiledning

Villa Sult, 2021: 286.000kroner, 2022: 1.110000 kroner.

Graviditet og barsel representerer en stor utfordring for kvinner med spiseforstyrrelser. Forekomsten av spiseforstyrrelser blant gravide er betydelig høyere enn antatt og øker utover i barseltiden. Det er behov for lavterskeltilbud med fokus på kompetanse, tidlig innsats og forebygging. Villa Sult ønsker med dette prosjektet å åpne et nasjonalt lavterskeltilbudet og tilby høykvalifisert hjelp gjennom et gratis digital DROP-IN kurs med videosamtale/telefon på PC eller mobiltelefon/nettbrett rettet mot både kvinner med spiseforstyrrelser samt helsepersonell. En slik løsning vil gjøre det mulig for folk fra hele landet å benytte seg av tilbudet. Kurset vil bestå av skriftlig pedagogiske materiell, fiktive eksempler og video.

Ro/Uro Ung

Bergen Sanitetsforening: 2021: 700.000 kroner og 2022: 700.000 kroner.

RO/URO Ung er et formidlingsprosjekt som bruker musikk og dialog til å løfte kunnskap om psykisk helse på ungdomstrinnet. Prosjektet består av informasjonsmateriell til skolen, dialogkonsert og foreldreforedrag. Et forprosjekt har tidligere gjennom et tre måneders langt pilotprosjekt blitt gjennomført på Kleppestø Ungdomsskole i 2018-2019.I dette prosjektet skal innholdet videreutvikles slik at det kan gjøres av flere formidlere/musikkterapeuter samt tilbys til ungdomsskoler i hele Vestland fylke.

Mensen og meg!

Nordic Screens, 2021: 1.345 000 kroner.

Menstruasjon er fremdeles tabu i samfunnet. Hvert år får 30 000 norske jenter mensen for første gang. I gjennomsnitt er de 12,5 år gamle når det skjer. Mange opplever at mensen er vanskelig å snakke om både privat og på skolen, og er lite omtalt i mediene. Dette prosjektet skal bidra til å bryte ned tabuene, redusere frykt og skam, skape selvtillit og gi unge jenter faglig sikret kunnskap om forskjell mellom normalt og sykt, og når det er best å kontakte helsesøster eller fastlegen.

I prosjektet vil 12 kjente norske kvinnelige forbilder fra sosiale medier, kultur, sport og samfunnsliv fortelle sin mensenhistorie i en videoserie fordelt over ett år. Videoene vil ligge tilgjengelig på YouTube og bli brukt som pedagogisk satsing i TV 2s skoleportal "Elevkanalen".


Brukermedvirkning i barnefedme

Oslo Universitetssykehus, 2021: 1.400000 kroner.

Brukerevaluering, også kjent som Patient Reported Experience Measures (PREM), er et viktig verktøy i brukerinvolvering innen helse. PREM-verktøy til barn og unge med overvekt og fedme eksisterer imidlertid ikke per dags dato, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Med dette prosjektet ønsker Oslo Universitetssykehus å utvikle og validere et PREM-spørreskjema tilpasset denne pasientpopulasjonen. Skjemaet skal lages for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at brukerne kan bli hørt i alle ledd av forebyggings-, oppfølgings- og behandlingsforløpet.


Forskningspodden

NKS Sentralt, 2021: 326.000 kroner.

Forskning på områder som er tabubelagte og som det finnes lite informasjon om, kan bidra til økt kunnskap, bedre behandling og reduksjon av stigma. Ved å formidle pågående forskningsforløp og nye forskningsresultater via podcast, kan N.K.S bidra til å demokratisere samt bidra til å synliggjøre forskningskunnskap på en mer moderne måte: Pasientgrupper med sjeldne og stigmatiserte lidelser, for eksempel i underlivet, danner sjelden pasientorganisasjoner. De kan mangle sterke frontfigurer som fanger opp og sprer oppdatert kunnskap til myndigheter og pasientgruppen selv.

Kvinnehelsehus – likeverdige helsetilbud

NKS Sentralt, 2021: 868.000 kroner og 2022: 403.000kr

N.K.S. ønsker at sårbare kvinner skal ha et sted å komme til der de kan føle seg velkommen, der de blir sett og deres erfaringer blir verdsatt, og der de får tilpasset informasjon og støtte til å kunne ta vare på seg selv og bestemme over egen kropp. Gjennom et lavterskel kvinnehelsehus vil N.K.S tilby sårbare kvinner en møteplass med samlokaliserte tjenester (for eksempel livmorhalsundersøkelse) og oppfølging fra en frivillig «helsevenn» som kan bistå vedkommende i møtet med helsevesenet. Kvinnehelsehusets aktiviteter skal stimulere til økt bruk av eksisterende helsetilbud for minoritetskvinner og etnisk norske kvinner i en sårbar livssituasjon.