Mor og datter

Alenemoren Anna (50) har ikke alltid råd til mat og julegaver til datteren Margrethe (14). Andelen barn som vokser opp i barnefattigdom fortsetter å øke i Norge, og julen er ekstra sårbar disse familiene. 

Andelen barn som vokser opp i barnefattigdom fortsetter å øke i Norge, og høytidene kan være ekstra sårbare for disse familiene. Derfor opprettet Sanitetskvinnene "Julegavefondet" i 2016 som er et bidrag til barn og unge som lever i familier med vedvarende lav inntekt slik at de også får omsorg, gode opplevelser og en fin julefeiring. Alenemoren Anna (50) og datteren Margrethe (14) er en av familiene som har mottatt støtte fra Julegavefondet.
Personene i historien er anonymisert.

Margrethe sin pappa har vært inn og ut av rus hele livet, og Anna har vært aleneforsørger for Margrethe siden hun ble født. Det har til tider vært tøft økonomisk når pengene har gått til å hjelpe Margrethe sin pappa. Julen er spesielt sårbar for familien og ofte har Anna stått i kø for å få mat til julefeiringen.

«Jeg bærer på en skam som pårørende til en i rus. Jeg føler ofte at jeg ikke strekker til ovenfor Margrethe og når julen kommer blir alt verre. Jeg har ikke mat nok til å invitere folk på besøk, og jeg har ikke råd til å kjøpe det Margrethe ønsker seg til jul», sier Anna. 

På Sanitetskvinnenes Veiledningssenter Sør- og Øst-Norge møtte Anna Kjersti Nøklegård og Tove Dalene Wærnes som jobber med pårørende av rus. Kjersti og Tove har blitt viktige støttespillere i hverdagen for Anna og Margrethe. 

Image
Kjersti og randi
Kjersti Nøklegård og Tove Dalene Wærnes jobber på N.K.S. Veiledningssenter Sør- og Øst-Norge

Margrethe føler mye press på ungdomsskolen, og det er lett å falle utenfor når man ikke har de samme tingene som vennene. Denne julen ønsket Margrethe seg så inderlig en ny veske, en slik veske som de andre jentene på skolen har. Hun visste at hun ikke kom til å få det, fordi Anna har ikke penger til slik. I 2019 søkte Kjersti og Tove på midler fra Sanitetskvinnene sitt Julegavefond.

«Vi fikk innvilget økonomisk støtte fra Sanitetskvinnene sitt Julegavefond slik at jeg kunne kjøpe inn det vi trengte av mat til jul, i tillegg til vesken som Margrethe ønsket seg så inderlig», sier Anna.

Det var julaften. Margrethe trodde aldri at hun kunne få gaven hun ønsket seg og gleden var derfor stor da hun pakket opp en helt ny veske. Akkurat slik som de andre venninne har.

«Jeg klarer ikke å sette ord på uttrykket i øynene til Margrethe da hun pakket opp gaven. Hun var så uendelig stolt og sendte bilde til bestevenninnen med en gang», sier Anna. Anna forklarte senere til Margrethe at vesken var kjøpt med midler som vi har fått fra Sanitetskvinnenes julefond.
«Da er det noen på utsiden som bryr seg om meg også?», sa Margrethe.

Julegavefondet gir en mindre bekymring i hverdagen til familier som lever med vedvarende lav inntekt. Vi håper derfor at du har mulighet til å gi ditt bidrag til Julefondet i år også, slik at flere barn som Margrethe kan oppleve en bekymringsfri jul.

Med ønske om en riktig god jul!

Med vennlig hilsen
Norske Kvinners Sanitetsforening

Les mer om hvordan du kan gi en støtte til Julegavefondet her. 

Tusen takk!

Hvem går pengene til?
For at Julegavefondet skal nå de barna og ungdommene vi ønsker, og som har et reelt behov, er hele prosessen kvalitetssikret faglig. Sanitetskvinnene tar derfor ikke imot søknader fra privatpersoner, men behandler søknader fra fagpersoner knyttet til barnet. Vi har kontaktpersoner fra hele Norge som arbeider med barn og unge. Ofte er det leger og sykepleiere som arbeider i sykehus eller i primærhelsetjenesten, til eksempel helsesykepleiere. Men vi samarbeider også med sosiallærere, ansatte i barnevern eller andre som jobber profesjonelt med barn og unge. Det er disse kontaktpersonene som avgjør og velger ut de barn og unge som de ser har et behov for et økonomisk tilskudd til jul.  

https://sanitetskvinnene.no/julegavefondet

Image
God Jul