Redd flerkulturell doula

Forskning viser at enkelte minoritetskvinner har høyere risiko for dødfødsel, alvorlige komplikasjoner under fødselen, og får mindre smertelindring. Dette er ikke i tråd med at vi i Norge skal tilby likeverdige helsetjenester.  Sanitetskvinnene arbeider i disse dager for en varig finansiering av tilbudet om flerkulturell doula. 


Saken er oppdatert 03.12.2020: 1920 underskrifter ble 2.desember levert til statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og Omsorgsdepartementet. Tusen takk til alle som har signert oppropet for en bærekraftig finansiering av Flerkulturell doula!


N.K.S. tilbyr Flerkulturell doula til gravide innvandrerkvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon. Deler av finansieringen forsvinner ved årsskiftet 2020/2021, og sykehusene i Oslo, Lørenskog, Trondheim og Drammen står i fare for å miste tilbudet til gravide i sine regioner. 

Akkurat nå foregår det en underskriftskampanje for å redde tilbudet. En kampanjefilm ble lansert forrige uke, med Henrik Mestad, Agnes Kittelsen, Anette Hoff, Iselin Shumba og Ingvild Holthe Bygdnes som ansikter utad (alle har stilt opp gratis). Kampanjen er foreløpig sluppet i sosiale kanaler, med hensikt å skaffe så mange underskrifter som mulig, og disse skal leveres til Stortinget før nytt statsbudsjett vedtas 10. desember.

– Jeg er så stolt av alle de flerkulturelle doulaene som virkelig bidrar til likeverdigehelsetjenester i praksis. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på kampanjen allerede, og den har begynt å spre seg til andre land, sier Marit Stene Severinsen, prosjektleder i Norske Kvinners Sanitetsforening.
 


- Det beste av alt var da hun kom inn i operasjonssalen sammen med meg, støttet meg og roste meg. Og sa at du må ikke være redd, for jeg var veldig redd. Fordi du vet at man har ikke noen fra familien sin, hverken søster mor eller noe annet, så jeg følte at hun var min søster ved siden av meg.

Rehab er en av 160 kvinner som har fått støtte på sitt eget morsmål under fødsel. Nå risikerer vi at tiltaket forsvinner grunnet manglende finansiering/økonomi. 

doula

Flerkulturelle doulaers tilstedeværelse fremmer mestring, makt og kontroll over eget liv for de fødende. Dette gir økt livskvalitet både for mor og barn. Tilbudet inkluderer part­nerne som viktige støttespillere for den fødende og fremmer dermed integrering, likestilling og likeverd. Flerkulturell doula styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselom­sorg. 

Vi møter kvinner som opplever å ikke kunne formidle bekym­ringer, behov og smerter før, under og etter fødsel. Det som kun skal skape glede oppleves som noe traumatisk. Dette kan ha store konsekvenser for den enkelte kvinne, hennes fysiske og psykiske helse samt tilknytningen til barnet. Enkelte grupper innvandrerkvinner:

  • har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner under fødselen

  • får mindre smertelindring

  • har høyere risiko for dødfødsel

  • er overrepresentert blant dem med barseldepresjon 

 


Se kampanjefilmen her: