Prisutdeling

Hvert år hedres lokale sanitetsforeninger for sitt arbeid i lokalsamfunnet. Gratulerer til Bergen sanitetsforening som Årets forening, til Kvinesdal sanitetsforening for Årets prosjekt og til Lørenskog sanitetsforening for Årets Verver.

Juryen for prisene består av organisasjonsleder, 1. og 2. nestleder samt generalsekretæren som sekretær. For å vinne, må det være en tett sammenheng til Sanitetskvinnenes strategiske plan. Frivillig innsats skal tillegges stor vekt og innsatsen skal være et godt forbilde for andre foreninger. Årets prosjekt skal ha noe nyskapende over seg og Årets forening skal kunne vise til innovasjon og positiv utvikling i medlemstallet det siste året.

Alle vinnerne mottok et diplom og kr. 10 000 til videre frivillig innsats for lokalmiljøet.

Årets forening

-Det er til stor inspirasjon og oppmuntring å bli sett og evaluert til Årets forening, sa leder Hélen Botnevik under prisutdelingen, som i år ikke foregikk til en fullsatt sal, men som et digitalt nettarrangement. Bergen sanitetsforening har de siste årene startet opp med mange nye aktiviteter. De har et stort engasjement for psykisk helse blant ungdom, og har startet et eget prosjekt på ungdomsskoler i byen, og med dette prosjektet nådd 500 ungdommer og foreldre. På byens biblioteker har de samarbeidet om forelesninger for diskusjon og refleksjon rundt psykisk helse, og startet opp med aktiviteten Sisterhood som er nettverksgrupper for unge jenter. I tillegg har de bidratt med 6,5 millioner kroner til etableringen av et unikt kvinnehjertesenter knyttet til Kvinneklinikken i Bergen.

–Bergen sanitetsforening er inspirert av våre formødre som fant løsninger der staten eller samfunnet ikke hadde tilbud til innbyggerne. Historien kan vi alle, for oss er det fremtiden som gjelder, sa Botnevik i sin takketale.

Image
Årets forening
Hélen Botnevik og Marte Janssen fra Bergen sanitetsforening
Årets prosjekt

Prisen for Årets prosjekt gikk til Kvinesdal sanitetsforening for prosjektet 100 nye medlemmer til 100-års jubileet!
Vinneren har vist at det å sette seg ambisiøse mål kan føre til imponerende resultater. I 2019 fylte foreningen 100 år, og i den anledning besluttet styret å benytte jubileumsåret til å få like mange nye medlemmer som de fylte år. Prisen fikk de for å ha nådd det ambisiøse målet om å gå fra 200 til 300 medlemmer kun på et år.

–Vi måtte jo gjøre noe i forbindelse med jubileet som satt igjen i bygda. Da jeg la dette frem for styret, tror jeg de tenkte at det hadde rabla for meg.100 nye medlemmer går ikke an i den lille bygda vår. Men jeg gav meg ikke, sa leder Wenche Stokkeland. Og oppskriften var å snakke med folk, det var slik foreningen vervet flest nye. Mange hadde tenkt på å bli medlem, og da de ble spurt sa de ja.

Image
Årets prosjekt 2
Wenche Stokkeland og Svanhill Eilertsen Lervik fra Kvinnesdal sanitetsforening
Årets verver

Prisen for Årets Verver ble gitt til den foreningen som har økt prosentvis mest i antall medlemmer i 2019, og gikk til Lørenskog Sanitetsforening som hadde en imponerende  82 prosent vekst!

-Det var en forening i Lørenskog som dessverre ble lagt ned i 2000. Vi fikk startet opp igjen i 2018 etter at en kvinne som hadde flyttet til Norge fra Jemen tok initiativet, sa leder Inger Furmyr. De har satt i gang aktivitetene ressursvenn og språkvenn, og er i gang med å starte opp Omsorgsberedskap, Kløverturer og Motherhood.

Image
Årets verver 2
Inger Furmyr og Trude Hetty Askeland fra Lørenskog sanitetsforening