tildeling ekspress

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk innvilget 8 ekspress-prosjekter, blant de flere med fokus på tiltak for å motvirke ensomhet og isolasjon hos eldre. Dette vil i stor grad bidra til å løfte frivilligheten lokalt på en flott måte.

Disse prosjektene har fått støtte:

Doavisa
Madla Sanitetsforening (Rogaland)
14 000 kr

Doavisa skal gi ungdommene god og riktig informasjon om tema som ungdommer har gitt uttrykk for at de får for lite informasjon om i undervisningen og ellers. Madla Sanitetsforening vil henge opp Doavisa på toalettene hos lokale skoler.  

Kløvertrim
Lørenskog Sanitetsforening (Viken)
30 000 kr

Ukentlige treningsaktiviteter tilpasset minoritetskvinner med spesielle utfordringer knyttet til overvekt, helse og innaktivitet. Gjennom treningsaktivitetene settes fokus på integrering gjennom aktivitet, god helse og ernæring. Sanitetsforeningen vil bruke utdannede instruktører og innkjøpt treningsmateriell i samarbeid med Lørenskog Gymnastikklag

Hybelkurs for ungdommen
Lundenes Sanitetsforening (Troms og Finnmark)
25 000 kr

Mange ungdommer bor alene på hybel fra de er 15-16 år gamle. Det kan være en utfordring å lage enkel sunn kost, styre sin egen økonomi, få nye venner og tilpasse seg nye rutiner. Lundenes Sanitetsforening ønsker å gi ungdommene en bedre start på hybellivet og kanskje forhindre tidlig frafall fra videregående skoler. Lokalforeningen ønsker å gjøre ungdommene bedre i stand til å takle overgangen til det å være ansvarlig for eget kosthold samt å bo på hybel.

Trivselsstund for eldre
Stiklestad Sanitetsforening (Trøndelag)
14 000 kr

Stiklestad sanitetsforening ønsker å bidra til at de daglige rutiner på institusjon brytes opp, ved hjelp av musikk og sang. Gjennom prosjektet «Trivselsstund for eldre» vil lokalforeningen lage gode møteplasser for institusjonsbeboerne i Verdal gjennom felles opplevelser knyttet til musikk, måltid og samtaler.

Sang og fridans for minoritetskvinner
Florø Sanitetsforening (Vestlandet)
30 000 kr

Florø sanitetsforening ønsker å gi tilflytta voksne minoritetskvinner som er kommet til Florø i 2020 et tilbud som kan bidra til raskere inkludering samt integrering. Målsetningen er at voksne minoritetskvinner kan få delta på aktiviteter med sang, dans og musikk som ett ledd i å oppnå glede, språktrening og fysisk aktivitet. Prosjektet vil gå over 10 uker, 1.gang i uka med 20 deltagere.

Hagebruk fra flere land, går hånd i hånd
Vingelen sanitetsforening (Innlandet)
30 000 kr

Tolga har mange minoritetsspråklige og eier et fint område ved Glåma, som egner seg til hagebruk. Vingelen Sanitetsforeningen vil i dette prosjektet samarbeide med flyktningetjenesten i kommunen og på den måten rekruttere deltagere til felles hagearbeid.  Målsetningen for prosjektet er at deltagerne i fellesskap får;

Mange deilige grønnsaker og urter

Hygge mens en arbeider

Skape nye sosiale vennskap

Spis med oss
Sola sanitetsforening (Rogaland)
15 000 kr

I en tid da mange har kjent på isolasjon og ensomhet ønsker Sola Sanitetsforening å invitere til et åpent møte med temaet” Spis sammen”. Fokus vil være på et godt fellesskap, trivsel og livsglede for kvinner, gjennom en hyggelig kveld med sang, fortellinger og god mat. Fellesskapet som det gir å sitte rundt et bord og ha et godt måltid sammen, er av stor verdi for folks trivsel og livsglede

Et aktivt sanitetshus for livskvalitet
Galterud sanitetsforening (Innlandet)
30 000 kr

Galterud Sanitetsforening ligger i ei bygd som består av mange eldre enslige. Denne gruppen har ikke så mange tilbud i nærmiljøet. Sanitetsforeningen har gjennom flere år sett at mange eldre, og mange enslige, blir sittende isolerte i sine hjem når det ikke er noen aktiviteter å ta seg ut på for å treffe andre.
Forening har et eget hus de nå ønsker skal bli et levende møtested for lokalmiljøet. Varierte aktiviteter i huset skal skape et tilbud for begge kjønn og for ulike aldersgrupper. Noen av aktivitetene som vil forgå er åpne møter med ulike tema innen helse, juss, lokalhistorie, litteratur, teknologi/hjelpemidler, strikkekafe, turgrupper osv.