Liv Arnesen, Kjell Magne Bondevik og Gunvor hals går tur.

Samarbeidet mellom Orkla og N.K.S. skal bidra til å gjøre hverdagen bedre for sårbare grupper under koronapandemien. To av tiltakene for å forebygge ensomhet blant eldre er tilbudet om digitale besøksvenner og lanseringen av den digitale serien «Selskap på tur – en digital turvenn». 

Mange eldre har blitt mer alene ettersom samfunnet har gjort en krapp teknologisk sving. De tidligere naturlige møtepunktene som postkontor, bank og nærbutikk eksisterer ikke i samme grad lenger, fordi mye av den norske befolkningens hverdag skjer digitalt.

Utbruddet av Covid-19 har også ført til mer isolasjon for utsatte deler av befolkningen, og flere kjenner på ensomhet. For mange sårbare grupper er hverdagen tung, og behovet for sosial og praktisk støtte er stort. Derfor har Sanitetskvinnene sammen med Orkla blant annet sørget for at eldre kan opprettholde kontakten med omverdenen gjennom digitale besøksvenner. KOMP fra No Isolation er en datamaskin med én enkel knapp for brukeren med en tilhørende app for nettverket.

-        KOMP er et kommunikasjonsverktøy som vi har valgt med tanke på sikkerhet og enkel teknologi for sluttbrukeren. KOMP har en enkel og sikker løsning for videokonferanse en-til-en, samt mulighet for å legge inn beskjeder og bilder. Videokonferanser med KOMP oppleves som nært, og er den beste erstatning for fysiske møter som forsvinner som en konsekvens av smittevernreglene mot Covid 19, sier prosjektleder for Orkla-samarbeidet i N.K.S., Ane Lillian Tveit

Komp
KOMP – En datamaskin med kun én knapp fra No Isolation

Tildelingen av KOMP-skjermene er gjort mulig på grunn av midlene fra Orkla til N.K.S. på 5 millioner kroner for 2020. Søknadsfrist for KOMP var i juni, og alle de 11 lokalforeningene som søkte fikk innvilget de antall KOMP de søkte om.
Larvik Sanitetsforening er blant de som har mottatt KOMP-skjermene. De har kommet godt i gang med utdelingen og har arrangert møter med ansatte i hjemmesykepleien, og på sykehjem der de har demonstrert produktet.

-        Vi demonstrerte også hvordan KOMP brukes på medlemsmøte, der vi fikk et medlem som bor i Madrid til å ringe oss opp. Hun viste oss rundt i leiligheten, og vi ble alle så begeistret for hvor godt produktet fungerer, sier leder i Larvik Sanitetsforening Ellen Midtvik.

Brukeren har gjennom KOMP mulighet til å snakke med en digital besøksvenn, og flere frivillige besøksvenner har meldt seg til tjeneste. Dette er spesielt viktig for ensomme eldre med lite nettverk. Selv om brukervennligheten på systemene er stor, må lokalforeningene ta ansvar for å sette opp skjermen sine, laste ned en app og programmere inn nettverkskontaktene.

-        KOMP systemet er veldig enkelt i bruk, og vi har så langt ikke hatt noen tekniske utfordringer når vi skulle sette den opp, sier Ellen Midtvik.

Lokalforeningene har jevnlige møter med prosjektleder for Orkla samarbeidet.

- Det er ofte høy terskel for å begynne med ny teknologi, og i møtene tar vi oss god tid til å besvare alle spørsmål, og lokalforeningen kan dele sine erfaringer med hverandre, sier Ane Lillian Tveit.

 

To episoder lansert av "Selskap på tur - en digital turvenn" 

 

«Selskap på tur - en digital turvenn» er en ny nettbasert serie for seniorer som i perioder er isolert på grunn av smittevernstiltak, sykdom eller andre sosiale årsaker. Denne høsten er det foreløpig lansert to episoder der polfarer Liv Arnesen, kanalvert Gunvor Hals og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik går en drøy times tur i Oslo-marka.

– Koronakrisen har ført til at mange har kjent på hvordan det er å leve med frykten for smitte, eller at tilbud og aktiviteter er blitt utsatt eller avlyst. Dette er et tilbud til ensomme og isolerte eldre om en digital turopplevelse med kjente ansikter og gode samtaler, sier Ane Lillian Tveit i N.K.S

KOMP Episode 2 selskap paa tur
Den digitale serien «Selskap på tur» kan ses på KOMP

Målet for serien er å inspirere eldre til å gå på tur - sammen eller alene. Programmene kan ses på Facebook-gruppen «Felleskap for seniorer» og på KOMP. Episodene vil også bli lagt ut som lydfiler man kan høre på når man går alene på tur. Samtalen mellom de tre er inkluderende, og bærer preg av gode samtaler mellom mennesker med stor livserfaring, gode råd og inspirasjon til å gå på tur - også på tunge dager.

I episodene deler turgåerne sine beste tur-tips, snakker om livet og karriere, samtidig som de reflekterer over viktigheten av natur og mosjon.

-        I andre episode deler Bondevik åpent opp om hvordan han kom til hektene etter sitt sammenbrudd i tiden som statsminister. Han forteller om hvor viktig det var å gå på tur, først små turer, så lengre turer etterhvert for å komme seg ut av depresjonen, sier Ane Lillian Tveit.

Bli medlem av «felleskap for seniorer» på Facebook!