Alle medlemmene som ble med på kløvertur i regi av Skåtøy sanitetsforening.

Da landet stengte ned i mars måtte Skåtøy sanitetsforeningen avlyse flere planlagte aktiviteter før sommeren, men til Sanitetens uke har de i tradisjonen tro satt opp et fullpakket program med ulike aktiviteter hele uken.

Koronapandemien har ikke lagt en demper på arrangering av aktiviteter denne høsten og leder for Skåtøy sanitetsforening, Anne-Berit Hansen, er positiv til å sette opp aktiviteter under Sanitetens uke.

Vi vedtok på medlemsmøte i august at vi ønsket å sette opp de aktivitetene vi arrangerer hvert år under Sanitetens uke, men vi tilpasser oss selvfølgelig til smittesituasjonen i nærområdet og tar smittevern på alvor, sier Anne-Berit Hansen.

Pr dags dato har det ikke vært noen smittetilfeller av Covid-19 i nærområdet, selv med mye turister i Kragerø-området i sommer, og ifølge Anne Berit har de derfor følt seg litt tryggere på å gjennomføre arrangementer under Sanitetens uke.

Vi tar smittevern på alvor og serverer mat i henhold til smitteveilederen, er nøye med renhold, setter ut håndsprit i alle lokaler, bruker hansker ved matlagning og har fokus på å vaske/sprite hender når vi er ute på aktiviteter, forklarer Hansen.

Skåtøy sanitetsforening har satt opp et inspirerende og hektisk program for Sanitetens uke 2020. Her finnes det både aktiviteter for store og små der de har latt seg inspirere av «Spis med oss»-konseptet, i tillegg til at de viderefører noen av aktivitetene fra tidligere år. Foreningen har også nettopp fått nye lokaler som de gleder seg til å vise fram til nåværende medlemmer og potensielle nye medlemmer.

Skåtøy sanitetsforenings kakelotteri
Skåtøy sanitetsforenings kakelotteri og basar.
Skåtøy sanitetsforening planla følgende for Sanitetens uke 21-27.september:
  • Mandag 21/9 kokte de grønnsakssuppe på Helle skole sammen med hele 1.trinn! Dette har foreningen gjort i seks år, og de var også velkomne i år til tross for koronasituasjonen.
    – Dette er et veldig hyggelig arrangement der elevene hjelper til med å skjære opp grønnsaker og lage suppen. Hver førsteklassing får en egen kniv og skjærebrett og det går over all forventing, så flinke er de, sier Hansen. Etter matlagingen dekket de bordene og spiste nydelig grønnsakssuppe sammen.  En hyggelig dag for alle!
  • Tirsdag 22/9 arrangerte de den faste Kløverturen. Dette har også vær stor suksess med 10 -30 turgåere hver gang. Anne Berit legger også til at på grunn av denne turen har vi fått flere nye medlemmer! Denne tirsdagen inviterte de med seg ordføreren på turen. Hele turfølget besøkte deretter 6.trinn på Helleskole der de delte ut matpakker og ga elevene anledning til å stille ordføreren noen spørsmål. 
  • Onsdag 23/9 arrangerte de minikurset «Mat for små mager» der de har fått med seg Maiken Anwar Walle til å holde foredrag om mat for små barn. Kurset ble holdt i foreningens nye lokale og småbarnsforeldre med barn deltok. på arrangementet.
  • Torsdag 24/9 hadde foreningen sitt faste medlemsmøte som er åpent for alle. 22 damer deltok på møtet denne kvelden for å diskutere aktivitetene til foreningen.
  • Fredag 25/9 var det vaffelstekning og kakebasar! Dette har vist seg å være en svært inntektsbringende aktivitet for foreningen. Kakene kommer i egne pakker og de følger opp smittevern under aktiviteten. De ønsket også å ha «åpent hus» i de nye lokalene slik at folk kan komme innom og ta seg en kopp kaffe. Dette er en fin arena for å rekruttere nye medlemmer og informere om at det er halvpris på medlemskap ut året.
Barn skjærer grønnsaker til suppe
Hver førsteklassing får en egen kniv og skjærebrett og det går over all forventing, så flinke er de, sier Hansen.

Anne Berit Hansen er det som kan beskrives som en ildsjel, og har mange gode ideer til aktiviteter som kan komme gamle og nye medlemmer til nytte. Flere av aktivitetene som arrangeres under Sanitetens uke har de gjennomført i flere år, men hun har stadig nye ideer som kan komme lokalsamfunnet til gode.

Denne høsten ser vi på muligheten for å invitere barselgrupper til å ha barseltreff i de nye lokalene til sanitetsforeningen. Vi ønsker gjerne at folk benytter seg av lokalene våre og tror dette kan være en god ide slik at foreldre i barselpermisjon kan ha et sted å møtes utover høsten og vinteren, sier Hansen.

Småbarnsforeldre som lærer om sunn mat for små barn.
På onsdag arrangerte de minikurset «Mat for små mager» et foredrag om mat for små barn.

Skåtøy sanitetsforening legger vekt på å arrangere aktiviteter for medlemmene sine, og som man kan se av programmet for Sanitetens uke, så vet vi at det ligger mye arbeid bak disse aktivitetene. Forhåpentligvis kommer dette til gode for de nåværende medlemmene som blir mer aktive, og kanskje bidrar det til at flere blir medlem.

Skåtøy sanitetsforening har sammen med Kragerø og Sannidal Sanitetsforening fått midler fra Orkla som skal rettes mot sårbare familier. De er i gang med arbeidet om å lokalisere potensielle mottakere av midlene.