Tre sanitetskvinner som er med i pilotprosjektet for Motherhood

Da Sanitetskvinnene startet pilotprosjektet «Motherhood – mor i nytt land» høsten 2018 var målet at 10 innvandrerkvinner skulle delta i et veilednings- og refleksjonsprogram med mål om å trygge kvinnene i rollen som mor i Norge.

Nå, etter endt prosjektperiode, har imidlertid hele 37 kvinner fått deltakerbevis! Takket være erfaringene vi har gjort i samarbeid med Drammen, Kristiansand og Sør-Odal sanitetsforeninger og støtte fra Stiftelsen Dam, jobber Sanitetskvinnene nå med å videreutvikle det som skal bli vårt endelige Motherhood-produkt. Målet er å arrangere nytt gruppelederkurs i november 2020.

– Den aller største takken går til alle mødrene har deltatt i Motherhood, for åpenheten deres og alt de har delt og lært oss om det å være mor i et nytt land. Uten dem og alle de frivillige fra lokalforeningene hadde ikke Motherhood vært noe å snakke om, sier Linn Markussen, prosjektleder for Motherhood.

Markussen ser tilbake på det siste halvannet året og er imponert og stolt over hva Sanitetskvinnene har fått til i samarbeid med Drammen, Kristiansand og Sør-Odal sanitetsforeninger og Kvinnenettverket i Sør-Odal. De har stilt opp som testgrupper og bidratt med sparring og svært nyttige innspill underveis i prosjektet.

Da Sanitetskvinnene søkte midler fra Stiftelsen Dam til «Motherhood» våren 2018, hadde negativ sosial kontroll og æresrelatert vold over lengre tid vært gjenstand for mye oppmerksomhet og offentlig debatt, og som en kvinneorganisasjon med inkludering, vold, helse og oppvekst som satsingsområder, var det stort engasjement rundt tematikken i foreningene. Flere etterspurte et tilrettelagt opplegg for innvandrerkvinner om barneoppdragelse i Norge, og «Motherhood» ble startet som følge av et innmeldt behov fra Språkvenn-deltakere og frivillige sanitetskvinner.

Tre damer er med i testgruppe for Motherhood
Tre Motherhood-deltakere i Sør-Odal.

– Sånne konkrete innspill fra lokalforeningene er det utrolig motiverende å jobbe med, forteller Markussen.

Målene med pilotprosjektet har blant annet vært at mødre med innvandrerbakgrunn, gjennom deltakelse i en Motherhood-samtalegruppe ledet av frivillige sanitetskvinner, skal føle seg trygge i foreldrerollen i et nytt land. De skal i tillegg få mer kunnskap om barns rettigheter, kommunisere bedre med barna sine og forstå hvordan det er å vokse opp som krysskulturell.

– Det er vanskelig å måle graden av trygghet, men i evalueringssamtaler sier flere at de snakker annerledes med barna sine nå, og det er åpenbart at de har fått mye ny informasjon og nytt refleksjonsgrunnlag – både fra innholdet i kursrekken, men ikke minst fra å dele erfaringer med de andre deltakerne. Mødrene har fått bekreftet at de gjør mye godt for barna sine, samtidig som de også vet at de ikke er alene om å syns oppdragelse i et nytt land er vanskelig. Det tror jeg er veldig viktig for å ikke miste selvtilliten helt som mor her, sier Markussen.

Hun forteller videre at det i løpet av pilotprosjektet har blitt testet ulike metodikker for foreldreveilednings- og refleksjonsprogram. Motherhood er også blitt testet i både rene og blandet språkgrupper, og i grupper på ulik størrelse. Nå brukes erfaringene fra piloten til å utvikle det som skal bli Sanitetskvinnenes endelige Motherhood-produkt.

– Nå jobber vi med å samle erfaringene våre fra den solide testingen og utvikle et endelig produkt som skal kunne tas i bruk i lokalforeninger over hele landet. Vi er utrolig spente og forventningsfulle, og håper å kunne invitere til første Motherhood gruppelederkurs i november 2020. Mer info kommer, avslutter Markussen.

Pilotprosjektet ble støttet av både Stiftelsen Dam og Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDi). Videreføringen er støttet av Stiftelsen Dam alene.