Grete Herlofson mottar en sjekk på en million kroner fra Kåre Grøtta i Royal-Stiftelsen

I fjor kunne Sanitetskvinnene invitere 1 600 eldre til et festmåltid i prosjektet Kanskje kommer Kongen? Takket være milliongave fra Royal-Stiftelsen kan flere enslige eldre nå glede seg.

Utdelingen var en del av Blindern og Vinderen sanitetsforening sin sommerkonsert som ble holdt i hagen til vakre Villa Ly på Slemdal.
Statssekretær Frøydis Høyem i Helse- og omsorgsdepartementet hadde også valgt å bruke sommerkvelden sammen med Sanitetskvinnene, knyttet opp til gaven fra Royal-Stiftelsen.

Det var nettopp med midler fra departementet at N.K.S. i fjor fikk midler til prosjektet Kanskje kommer Kongen?

Roste Sanitetskvinnene

Statssekretær Høyem roste Sanitetskvinnene for arbeidet, og pekte på at de skaper gode møteplasser og at dette er viktig for trivsel og helse.

– Underernæring hos eldre er en utfordring. Ensomhet gjør at underernæring er en alvorlig konsekvens på lengre sikt. Sosiale fellesskap er viktig for vår fysiske og psykiske helse. Kanskje kommer Kongen? er et prosjekt som går rett inn i kvalitetsreformen Leve hele livet, som regjeringen nå gjennomfører. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sa Høyem, som har vokst opp med en mor som var sanitetskvinne hele livet.

Statssekretær Frøydis Høyem mottar blomster fra Grete Herlofson
Statssekretær Frøydis Høyem mottar blomster som takk under tildelingen av en million kroner til Kanskje kommer kongen.
Er en million verdt

– Royal-Stiftelsen er en privat stiftelse som gjør at jeg kan dele ut penger som jeg ikke rekker å bruke opp selv. Da vi hørte om Kanskje kommer Kongen? hørtes det ut som noe vi burde støtte, siden vi heter Royal-Stiftelsen, sa daglig leder og styreleder i stiftelsen, Kåre Grøtta.

Han la til at han ble godt kjent med Sanitetskvinnene da han var med som teknisk arrangør da N.K.S. fikk TV-aksjonen i 1974.

– Det ble gitt ut en bok med tittelen «Johannas verden». Hun satt i rullestol, men takket være dyktige leger kunne hun ta sin første dans i sin 50-års dag. Boken ble solgt i et opplag på 100 000. 80 000 av disse ble solgt, takket være innsatsen til N.K.S. sine lokalforeninger, sa Grøtta.

Flere festmåltider

– Selv om min 85 år gamle far hadde levd et godt liv, så sa han også at det ikke er lett å bli gammel. Helsa «lugger», folk faller fra og en blir litt ensom. Dette finnes det ingen pille mot. Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Vi er hverandres nødvendighet. Med Kanskje kommer Kongen? fikk 1 600 eldre i fjor servert et godt og næringsrikt måltid på pent pyntede bord, og gjestene var pyntet til fest. I hyggelig lag ble nye vennskap stiftet, og nye invitasjoner delt ut. 250 frivillige i 23 foreninger sørget for hele 80 måltider. Takket være gaven fra Royal-Stiftelsen kan Kanskje kommer Kongen? videreføres i 2020, sa generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening, da hun tok imot sjekken på vegne av organisasjonen.