Orkla og NKS signerer samarbeidsavtale

Gjennom dette samarbeidet anerkjenner Orkla Sanitetskvinnenes arbeid, og gir oss muligheten til sette i gang nye og spennende tiltak i koronadugnaden.

Det sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson. Samarbeidet som Sanitetskvinnene nå inngår med Orkla ASA vil komme til å gjøre en forskjell og en bedre hverdag i den unntakstilstanden som landet nå befinner seg i.

– Sanitetskvinner over hele landet gjør en fantastisk innsats og er tilstede der folk bor og lever livene sine. I fellesskap kan vi bidra til en bedre hverdag for de mange som nå opplever utrygghet og ekstra krevende dager, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Vil nå ut til flere

Samarbeidet gjør Sanitetskvinnene i stand til å nå ut til enda flere som sitter isolerte eller er sårbare med sosial kontakt, produkter og opplevelser i en vanskelig situasjon. 

Orkla ASA er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. De vil engasjere seg i koronakrisen ved å støtte vårt arbeid for å hjelpe de som er særlig berørt av koronaepidemien.

Samarbeidet består av et økonomisk bidrag fra Orkla ASA på 3 millioner kroner og et varefond med Orklavarer tilsvarende 2 millioner kroner.

– Jeg er så stolt over at Orkla ASA gjennom dette samarbeidet anerkjenner den fantastiske innsatsen Sanitetskvinner gjør over hele landet. Gjennom dette rause samarbeidet kan vi nå fram til enda flere som er særlig berørt av koronaepidemien og gjøre deres hverdag litt enklere, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Blindern og Vinderen fikk gave fra Orkla i dag, under signering av samarbeidsavtale med NKS
Mange lokalforeninger vil nå kunne spre ekstra mye glede til lokalsamfunnene sine. Foto: Trygve Indrelid, NTB
Hvem vil dra nytte av samarbeidet?

Samarbeidet med Orkla omfatter våre aktiviteter innenfor tre hovedområder:

1) Støtte til isolerte eldre
Eldre som bor på institusjon og eldre hjemmeboende som er isolert kan delta i sosiale treff og kulturopplevelser digitalt og få omsorg.

2) Bistand til sårbare familier
Familier med svak økonomi som er særlig rammet av koronaepidemien kan få hyggelige opplevelser og muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

3) Støtte til voldsutsatte kvinner og barn
Kvinner og barn som har tilknytning til krisesenter kan få opplevelsespakker med innhold slik at de får muligheten til felles mestring og gode opplevelser.

Her får frivillige sanitetskvinner muligheten til å dele ut produkter fra Orkla, i tillegg til å stelle i stand aktiviteter for de som er hardest rammet av korona.

Alle bildene er tatt av Trygve Indrelid, NTB.