Utsiden av Brusetkollen

Brusetkollen barneverninstitusjon har lang erfaring med å hjelpe barn i kriser. Da korona epidemien slo til her hjemme, var de raske med å lage gode beredskapsplaner. – Vi var veldig tidlig ute med å ha fokus på forebygging, forteller instituttsjef Elin Flatebø.

Allerede i slutten av februar, før det første korona tilfellet kom til Norge, og informasjonen fra media og Folkehelseinstituttet om hva som var i vente kom ut, sendte ledelsen på Brusetkollen barneverninstitusjon sammen med hovedverneombudet, ut et informasjonsskriv til alle ansatte og ungdommene som handlet om forebygging.

Håndvask og avstand

– Med mange mennesker samlet på ett sted, både ansatte og barn og unge, var det viktigste vi kunne gjøre å forebygge. Det har gått på alt fra håndhygiene, til nedvasking av boliger til bruk av rens på PC-tastaturet til vask på bilen. Også har jo forebyggingstiltakene eskalert veldig raskt, i tråd med de føringene som er gitt. Det har vært både hjemmekontor for de som kan ha det, stort sett de færreste av oss, men tiltakskonsulentene som følger opp fosterhjemmene har hatt dette. Digitale møter ble raskt møteform. Vi tar hensynet om nærhet og avstand slik vi er anbefalt, og sprer oss også på ledersiden, sier Flatebø.

Flatebø forteller at de raskt utarbeidet en pandemiplan helt i begynnelsen av mars, som beskriver alle områder og planer de har. Alt fra lønn, til hvis miljøterapeuter og ledere blir syke, og hvem gjør hva da.

Utenfor Brusetkollen, vinter
Brusetkollen barneverninstitusjon eies av Oslo Sanitetsforening, og ligger i vakre og landlige omgivelser i Asker kommune.
Mange år med helsearbeid

Brusetkollen i Asker er en barneverninstitusjon eid av Oslo Sanitetsforening med barn og unge fra 10 år til 20 år. Hovedvekten av barna og ungdommene på Brusetkollen kan ikke bo hjemme av ulike årsaker. De har barn og ungdom som trenger tilrettelagt omsorg, som enten har institusjonen som hjemmet sitt for en kortere eller lengre periode, eller et forsterket fosterhjem eller omsorgsbase.

Image
Profilbilde av Elin Flatebø
Institusjonssjef Elin Flatebø og ledergruppen på Brusetkollen og var tidlig ute med å forebygge når Covid-19 ankom Norge.

– Sanitetskvinnene har jobbet med forebygging i veldig mange år, særlig innenfor et helseperspektiv, så jeg tror nok at på et vis så har man det med seg. Vi kan heller ikke stenge, disse ungene skal være her uansett. Vi kan ikke sende de hjem, eller si at noen andre skal ta ansvaret for dere. Tvert imot må vi kanskje regne med å få ekstra påtrykk av barn og unge, og det gjør jo at vi må ha fokus på forebygging. Vi vet at forebygging er det viktigste vi kan gjøre for å hindre smitte inn til oss. Smitte inn får helt klart mye større konsekvenser for oss enn i en vanlig familie. Vi har ansatte som går turnus, og har ikke det typiske smittevernutstyret som for eksempel sykehusene har. Får en ungdom påvist korona skal vi fortsette å være omsorgspersoner, derfor blir det ekstremt viktig å ha fokus på forebygging, sier Flatebø.

Hun mener også at de har gjort alt fra å kartlegge hvem som kan trå til ekstra, og opplever at de er heldige som har ansatte med et veldig høyt engasjement, og et høyt fokus på ungene.

– Barna først er en av våre kjerneverdier, og personalet er den viktigste ressursen vi har. Jeg opplever at de strekker seg langt for å få det til, sier hun.