En nyfødt baby som gjesper

Oksygenmangel er en av de viktigste årsak til barnedødelighet i verden. Det var derfor en viktig begivenhet da FNs tusenårsmål 4 ble lansert med det mål å redusere verdens barnedødelighet.

Men likevel fødes det mange millioner barn i verden og altfor mange dør fordi de ikke får pustehjelp. Oppliving av nyfødte er således en av de hyppigst utførte medisinske prosedyrer i verden ved hjelp av ventilerings bag og maske. Opp mot 10 % av alle nyfødte trenger hjelp til å puste etter fødsel. Rutinemessig har man i over 100 år brukt 100 % oksygen ved gjenoppliving av nyfødte med oksygenmangel, helt ukritisk.

Det man ikke forstod var at omtrent en million nyfødte fikk langvarige skader grunnet denne oksygenbehandlingen. I tillegg døde det 1.2 millioner barn under fødsel som ikke ble forsøkt gjenopplivet da man ikke hadde tilgang til ren oksygen. Etter en epidemi som ble kalt kuvøseblindhet forstod man i 1950 årene at oksygen kunne være skadelig, og i 1998 skjedde det et paradigmeskift og en livsnødvendig endring av disse rutinene med bakgrunn i norske forskeres banebrytende arbeid i over 30 år. Og det med mye motstand på veien.

Sanitetskvinnene har vært medvirkende til denne medisinske bragden, hvor en medisinsk praksis ble endret på verdensbasis med bakgrunn i forskning. I over 10 år ga N.K.S. millioner til professor Ola Didrik Saugstad og hans forskerteam ved Pediatrisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet. Saugstad og hans stipendiater testet vanlig luft sin virkning, i stedet for ren 100% oksygen på gjenoppliving av nyfødte grisunger. De oppdaget at gjenoppliving var like effektiv med vanlig luft som med 100% oksygen. Da var tiden kommet til å teste på 600 barn og resultatet ble det samme, faktisk noe bedre.

Barna som ble behandlet med vanlig romluft startet å puste et halvt minutt tidligere enn barna som fikk rent oksygen. Enda mer oppsiktsvekkende var det at dødeligheten sank med 30 % for de nyfødte som ble gjenopplivet med vanlig luft. Nå vet vi enda mer om den negative virkningen av ren oksygen. Faktisk viser det seg at rent oksygen i stedet hemmer barnets pust, cellenes arvestoff blir skadet og selv kun en kort eksponering av ren oksygen kan utløse betennelsesforandringer i lunger, hjerne og hjerte til nyfødte.

I 1998 endret Verdens Helseorganisasjon sine rutiner basert på de norske forskernes arbeid. Likevel tok det mange år før praksis ble endret i Norge, først i 2010 ble kravet om bruk av vanlig luft innført på alle avdelinger i Norge. Denne skandalen illustrer en feil som man årevis har gjort i medisinens verden, at behandlingsformer fortsetter år etter år uten at behandlingen blir testet eller evaluert. Ola Didrik Saugstad er en pionér i nyfødtforskning og har mottatt flere priser for sitt arbeid. Ved å erstatte ren oksygen med vanlig luft, har Saugstad og medarbeidere endret internasjonal praksis for gjenoppliving av nyfødte. Hundretusenvis av liv reddes nå hvert år med bakgrunn i disse norske forskeres banebrytende forskning som N.K.S har vært medvirkende til.