Ekspress tildeling vår 2020

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk innvilget 10 Ekspress-prosjekter, blant de fem innen integrering. Dette vil i stor grad bidra til å løfte frivilligheten lokalt på en flott måte.

Disse prosjektene har fått støtte:

Språkvenn
Larvik Sanitetsforening (Vestfold og Telemark)
30 000 kr

Larvik sanitetsforening vil legge ytterligere til rette for flere språklige møtesteder for minoritetskvinner. Foreningen skal ha ukentlige språkvenn-aktiviteter som: «søm og strikk, mat og prat og kvinnekafe» med fokus på norsk språktrening. Aktivitetene er åpne og krever ingen påmelding.

Kanskje kommer kongen
Sem Sanitetsforening (Vestfold og Telermark)
30 000 kr

Sem sanitetsforening skal tilby et næringsrikt kveldsmåltid en ettermiddag/kveld i måneden for hjemmeboende eldre i sitt nærmiljø. Målsetningen er at deltagerne skal få komme ut å møte andre til et måltid med fokus på matglede og sosialt felleskap innenfor hyggelige rammer. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Sem Seniorsenter samt pårørende.

Strikke og skravle kaffe
Sem Sanitetsforening (Vestfold og Telermark)
15 000 kr

Sem sanitetsforening vil videreføre et allerede etablert prosjekt med fokus på fellesskap, glede og trivsel inn i hverdagen til de som er ensomme av ulike grunner. Hver mandag er det strikkekafe mens det på tirsdager er kaffeskravling etter en gåtur ute som står i fokus. Sem sanitetsforening ønsker å tilby et godt og inkluderende fellesskap for å forebygge ensomhet.

Den friske pårørende med omsorg for barn
NKS Helsehus Akershus as, avd. NKS veiledningssenter for pårørende i Øst- Norge
30 000 kr

Det er ca 450 000 barn i Norge familier hvor minst en av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Det er lite informasjon og forskning på området knyttet direkte til den friske forelderen og den belastningen det er å ha hovedansvar for barn som pårørende.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Øst Norge skal nå starte opp og drifte en gruppe for den friske forelderen til barn som pårørende som kan hjelpe til med å gjøre hverdagen for barn og foreldre lettere. Målsetningen er å gi de pårørende mer støtte, kunnskap og informasjon – samt legge til rette for åpenhet og dialog i trygge omgivelser.

Trygg i vann
Svolvær Sanitetsforening (Nordland)
30 000 kr

En del innvandrerkvinner i Norge kan ikke svømme, og dessverre er innvandrere overrepresentert i drukningsulykker. Det skal Svolvær sanitetsforening nå gjøre noe med i samarbeid med Vågan Innvandrer- og Opplæringssenter. Sanitetsforeningen skal tilby gratis svømmekurs to ganger i uken til 15 minoritetskvinner i lokalmiljøet.

Hjerteputer til brystkreftpasienter
Madla sanitetsforening (Rogaland)
30 000 kr

Madla Sanitetsforening planlegger å sy 200 hjerteputer til brystkreftpasienter på Stavanger Universitetssykehus. Putene er designet for å plasseres under armen for å lindre smerter fra kirurgiske sår og/eller hevelse under armen. Målsetningen er å gi brystkreftpasientene lettere dager etter operasjonen.

Camp Sisterhood
Drammen sanitetsforening (Viken)
30 000 kr

Drammen sanitetsforening skal tilby et ferietilbud for jenter alderen 13-17 år hvor man som deltager på Camp Sisterhood får tilbud om å delta i aktiviteter en uke i skoleferien. Campen vil benytte seg av Sisterhood-metoden, som har fokus på å legge til rette for selvutvikling og bedring av selvfølelsen på en positiv og morsom måte. Målsetningen er at aktiviteter og dialog vil knytte gruppen tett sammen i løpet av denne uken og at deltagerne vil knytte nye vennskap de kan glede seg over.

Språkvenn videreutvikling
Drammen sanitetsforening (Viken)
30 000 kr

Drammen sanitetsforening har i flere år hatt språkvenn som tilbud. De skal nå utvide tilbudet til å inkludere blant annet sykurs og overnattingstur til en hytte i Drammensmarka. Målsetningen er å skape et godt aktivitetstilbud med sosiale møteplasser på tvers av kulturer hvor man jevnlig kan trene på norsk.

Å trivast sammen
Ulsteinvik Sanitetsforening (Viken)
30 000 kr

Ulsteinvik sanitetsforening skal igjennom prosjektet «Å trivast sammen» forebygge utenforskap og ensomhet hos minoritetskvinner. Møtene skal foregå i «bygdestova» og i lokalene til barneskolen i Ulsteinvik 1.gang i måneden. Agenda for møtene er skape en trygg møteplass hvor sosialt samvær, kulturutveksling, fellesskap og matlagning står i fokus

Etablering av Doulagruppe i Drammen
Drammen sanitetsforening (Viken)
30 000 kr

Drammen sanitetsforening skal i dette prosjektet bidra til at flere kvinner i målgruppen får tilbud om flerkulturell doula i samarbeid med Vestre Viken HF og Drammen kommune. Prosjektet fokuserer også på at de flerkulturelle doulaene får kompetanseheving og et nettverk seg imellom og kan føle tilhørighet til hverandre.