Alexandra Vatle og hennes sønn.

Lederen i Fjorden Sisterhood håper at enda flere skal få opp øynene for hvor viktig det er med frivillig arbeid, og verve enda flere unge inn til organisasjonen.

I første utgave av Fredrikke 2020 var Alexandra Louise Vatle vår Kløverdame og gjestespaltist. Hun er leder av Fjorden Sisterhood, 23 år gammel, og har vært medlem av Fjorden sanitetsforening siden 2016.

Hva fikk deg til å bli Sanitetskvinne?

Det som fikk meg til å bli Sanitetskvinne var moren min. For noen år siden ble jeg med på et medlemsmøte sammen med henne, og etter det meldte hun meg inn. Jeg er veldig glad for det den dag i dag.

Hvilke saker er du mest engasjert i?

De sakene jeg er mest engasjert i er Sisterhood, fordi det er et så viktig tilbud for unge jenter i dagens samfunn hvor det er mye press fra alle kanter. Dette er et fristed for jentene hvor vi snakker om alt mulig og kobler av. Her snakker vi om ting vi ellers kanskje ikke prater med andre om.

Hvilke av N.K.S. sine arbeidsområder synes du er viktigst?

Det spørsmålet her var litt vanskelig. Jeg synes at alle N.K.S sine arbeidsområder er viktige på hver sine områder. Både stopp vold mot kvinner, Sisterhood, Kvinnehelse, alt lokalforeningene gjør for sin by, og alt frivillig arbeid som mange damer gjør hver eneste dag. Det er veldig vanskelig å velge ut noe, for jeg tenker at alt N.K.S. er med på å gjøre, er med å gjøre en stor forskjell i samfunnet vårt.

Hva er det største du har opplevd som sanitetskvinne?

Det største jeg har opplevd som Sanitetskvinne må være det å få lov til å starte opp Fjorden Sisterhood sammen med tre andre supre jenter! At vi fikk den tilliten av vår forening til å starte opp Sisterhood sånn som vi ville, det er noe jeg er veldig stolt av.

Har du hatt/har verv i organisasjonen?

Jeg er leder i Fjorden Sisterhood.

Hvilke utviklingsmuligheter synes du organisasjonen har?

De utviklingsmulighetene jeg synes at organisasjonen har er å få vervet enda flere unge inn, sånn at enda flere ser hvor viktig det er med den frivilligheten vi gjør. Det å være med på å ivareta de eldre og unge i dagens samfunn. Det at vi får flere unge til å engasjere seg i saker, og ser de forskjellige utfordringene vi har i samfunnet vårt, blant annet det med å inkludere eldre og unge, psykisk helse, og være et inkluderende samfunn.

Hva tror du er årsaken til Sanitetskvinnenes posisjon i ditt nærmiljø?

Jeg tror årsaken til Sanitetskvinnenes posisjon i vårt nærmiljø er at Fjorden Sanitetsforening er synlig over alt i byen vår. Både innenfor inkludering som språkcafe, som er i samarbeid med Fønix og NAV og Rickshaw sykling med «vind» i håret for eldre mennesker. Dugnadsarbeidet innenfor ulike aktiviteter, hobbygruppa, Sisterhood og ulike arrangementer for barn og unge, bare for å nevne noe. Og ikke minst medlemsmøtene vi har hvor man møter en herlig bukett av sprudlende flotte fjorden damer!

Hvilke egenskaper bør en Sanitetskvinne ha?

De egenskapene en Sanitetskvinne bør ha er at hun ser muligheter framfor utfordringer, er blid og ser andres behov, og som har lyst til å være med å gjøre en forskjell og bidra til at vi får et bedre samfunn.

Hva er ditt beste vervetips, og hvorfor mener du at alle kvinner bør bli Sanitetskvinner?

Mitt beste vervetips er at vi forteller om den flotte jobben N.K.S. gjør ved å markedsføre noen av aktivitetene vi har så enda flere ser hva vi driver med. Rett og slett å spørre enda flere om de vil være med i foreningen. Bruke forskjellige medier sånn at vi når ut til enda flere, og spesielt de unge.

Hvis det fantes et hedersfastelavsnris - hvilken Sanitetskvinne ville du ha gitt det til?

Hvis det fantes et hedersfastelavnsris så ville jeg gitt dette til de tre andre jentene jeg har Sisterhood med, Natalii Findlay Davidsen, Hanna Klavenes Johansen og Synne Mørk. Disse er med på å gjøre Fjorden Sisterhood enda bedre, og jeg er veldig glad for at jeg får lov til å drive Sisterhood sammen med disse flotte jentene!