Annonsebilde Frivillighetens koronalinje

Det er nå så mange som ringer helsemyndighetene at ikke alle kommer gjennom. Helsedirektoratet får derfor nå hjelp av relevante organisasjoner og Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har etablert frivillighetens Koronalinje. Alle tre organisasjonene er nå i full gang med å svare på henvendelser fra befolkningen.

*Siden denne pressemeldingen ble skrevet så har LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke blitt med på dugnaden om Frivillighetens koronalinje.

Det er en utfordring at det er så mange som ringer Helsedirektoratets koronatelefon at det blir lange ventetider. Akkurat nå er det mye uro og mange spørsmål blant folk og da er det viktig å gi korrekt informasjon. Organisasjonene ønsker å bistå myndighetene i en alvorlig situasjon og bidrar nå til å videreformidle myndighetenes råd og anbefalinger til de som har spørsmål. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Helsedirektoratet.

Som frivillige organisasjoner er det naturlig å stille opp i en slik situasjon. Både for oss i Nasjonalforeningen og Sanitetskvinnene er det en lang tradisjon å stille opp når det trengs en dugnad. Vi har jobbet sammen med det offentlige før, for å bekjempe tuberkulose. Nå er det koronaen, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen Mina Gerhardsen.

Telefonlinjen har fått navnet Frivillighetens koronalinje og på telefon nummer 23 12 00 80 kan du spørre om det du lurer på eller om du bare vil ha en å snakke med. Det er mange frivillige fra hele landet som har meldt seg slik at tilbudet er åpent hver dag mellom klokken 9.00 og 15.00 så lenge det er behov. De frivillige jobber fra sine hjem, og har fått felles opplæring og informasjon for å kunne betjene linjen.

Vi er glade for å kunne bidra til å avlaste ved å tilby denne svartjenesten og det er mange frivillige som ønsker å stille. Mange av dem har helsefaglig bakgrunn, men også andre deltar i ordningen, sier generalsekretær Grete Herlofson i Sanitetskvinnene. Det er naturlig for Sanitetskvinnene å ta en slik rolle. Under spanskesyken innførte Sanitetskvinnene drikkebeger ved alterringen for å forhindre smitte og under tuberkuloseutbruddet vannfontener på skolene. Nå etableres hjelpetelefon. De frivillige vil svare på vegne av de råd som er gitt av helsemyndighetene, men gir ikke medisinske råd utover dette.

Det er krevende tider for landet vårt da er det viktig at vi trekker sammen og jobber på lag, avslutter Gerhardsen.

 

Kontaktpersoner:

Nasjonalforeningen for Folkehelsen: 

Generalsekretær Mina Gerhardsen tlf. 91 85 29 86

 Kommunikasjonssjef Randi Kiil tlf. 95 72 64 56


Norske Kvinners Sanitetsforening: 

Generalsekretær Grete Herlofson tlf. 95 03 57 43

Markeds- og kommunikasjonssjef Liv Wang tlf. 91 32 77 87