Logo GjensidigeStiftelsen

Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med midler til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med Korona-utbruddet og vi oppfordrer dere til å søke!

Det kan søkes om støtte til strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av Korona-tiltakene for sårbare grupper.

Her er det mye dere kan søke midler til:
  • Innkjøp av beredskapsvester, klær og utsyr til omsorgsberedskapsgruppene
  • iPads/PC som dere kan dele eller låne ut til ensomme, eldre, enslige foreldre og andre som har behov for å kunne aktivere seg, holde kontakt med nære og kjære
  • Leker, tegneutstyr, spill, puslespill eller annet som kan deles ut til de som er hjemmeværende med barn og som har behov for noe ekstra nå
  • Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet.
Hva støttes ikke av denne utlysningen
  • Økonomisk tap i forbindelse med avlyste arrangement, aktiviteter eller bortfall av alle typer inntekter.
  • Faste utgifter som husleie, renteutgifter og ordinære lønnsmidler osv.

Før dere sender inn en søknad så tenk gjennom hva som er strakstiltak som dere vil ha satt i gang uansett og prioriter dem og det som er viktigst for dere og målgruppene deres nå. Det er ingen begrensninger i søknadssum, men Gjensidigestiftelsen har totalt 15 millioner kroner som skal dekke hele landet og mange søknader er allerede kommet inn. Stiftelsen har som mål å få til rask saksbehandling og håper å kunne svare innen ca to uker. 

Les hele utlysningsteksten for tilskuddet her.

Søknad sendes inn via skjema online her.

Ved spørsmål eller bistand i å skrive søknad ta kontakt med trine.lindset@sanitetskvinnene.no