gravid mage som mor holder på.

Alvorlig blødning ved fødsel er hovedårsaken for mødredødelighet og alvorlig komplikasjoner hos mor etter fødsel verden rundt.

Når du skal føde kan du normalt ikke velge forløsningsmetode i Norge. Denne avgjørelsen skal tas av helsepersonell, men det skal tas hensyn til dine ønsker. Stadig flere ønsker seg likevel keisersnitt, og selv om ingen kvinner skal tvinges til å føde normalt mot sin vilje, er ikke et fritt valg mellom fødsel og keisersnitt en aktuell løsning. Ønsket om keisersnitt skyldes ofte angst for smertene ved å føde naturlig. Men det er mange kvinner som ved fødsel i dag ønsker seg keisersnitt uten også egentlig å ha forståelse for hva man ønsker seg.

Mange vet ikke at risikoen for alvorlig blødning ved fødsel er tre ganger så høy ved akutt keisersnitt og dobbelt så stor ved planlagt keisersnitt, sammenlignet med vaginal fødsel.

Gynekolog Igbal Al-Zirgi ved Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus advarer derfor mor mot keisersnitt dersom mor kan velge, og Al-Zirki hevder i sin doktorgradsavhandling at vaginal fødsel er tryggest for mor og barn. Hun har analysert forekomst og risikofaktorer for alvorlige komplikasjoner hos mor rundt fødsel. Har hun belegg for å hevde dette spør du sikkert? Ja, hun har belegg, etter å ha gjennomgått fødselstallene fra 300.000 kvinner i Norge.

Iqbal Al-Zirki og medarbeidere fant at risiko for alvorlige blødninger er betydelig høyere ved keisersnitt, og spesielt ved akutte eller tidligere gjennomgåtte keisersnitt. Dessuten varierer risiko for alvorlig blødning med hvilken etnisk bakgrunn kvinnene har. Hun fant også at det er en klar sammenheng mellom stort barn og risiko for blødning. Eldre kvinner har også en betydelig høyere risiko for kompliserende blødning enn yngre kvinner i 20-års alderen; så ”ikke vent for lenge med å få barn” er hennes råd. Igbal Al-Zirgi har mottatt priser for sitt arbeid støttet av Stiftelse Dam og Norske Kvinners Sanitetsforening.