Hammerfest sanitetsforeninger binder fastelavnsris 2020

Om lag 150 000 fastelavnsris er solgt allerede før sola står opp til fastelavnssøndagen den 23. februar. Inntektene går blant annet til å forske på sykdommer som oftest rammer kvinner. For fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

I tillegg til disse underprioriterte kvinnesykdommene, går også inntektene til sosiale og viktige tiltak i ditt nærmiljø. Sanitetskvinnene har 620 lokalforeninger over hele landet som jobber for trygge og gode lokalsamfunn.

Fra syd til nord har flittige hender vært i arbeid den siste tiden. For noen holder det ikke bare å være flittige, de må også være kreative. Hvert fall når det er langt mellom bjørka. I Hammerfest må Sanitetskvinnene være kreative nå de høster inn bjørkekvister. Her er det smått med bjørk.

Det er heller ikke lett når en er i jobb og dagslyset blir borte på ettermiddagen. Sanitetskvinnene ønsker å holde denne flotte tradisjonen i hevd og gir seg ikke så lett!

-Foreningen oppfordrer medlemmer til å høste inn bjørkekvister når de er på hytta hvor det er lettere å finne kvist, og ofte har de tatt i bruk snøscooter for å få tak i greiner. Vi ender alltid opp med å selge alt vi lager, og erfarer at vi kunne solgt mer. Begrensningen ligger i hva vi får hentet inn av kvister, sier Hege Renee H. Åsand, leder i Hammerfest sanitetsforening.

Siden foreningen ikke har eget sanitetshus eller møtelokale, er Sanitetskvinnene avhengig av at gode krefter fra lokalsamfunnet låner dem et lokale, som egner seg til bunting og pynting av de fargerike risene. I år stilte skiklubben opp. Selv om det er mye arbeid med risene, så er det også hyggelig da man gjør ting sammen til inntekt for kvinners helse.