Utsnitt fra #sjekkdeg-brosjyre

#SjekkDeg-kampanjen er i september, men budskapet har lang holdbarhetstid. En celleprøve som kan redde liv bør alle kvinner ta.

Våren 2015 fikk journalisten Thea Steen livmorhalskreft. Hun var født i 1989 og sammen med Kreftforeningen og Det Nye, startet hun #sjekkdeg-kampanjen, som hittil har fått over 70 000 flere kvinner til å ta livmorhalsprøve. Prøvetaking fra livmorhalsen har vært anvendt til å stille tidlig diagnose av forstadier til livmorhalskreft siden 50-tallet. Etter innføringen av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70 prosent. Thea Steen døde 17.juli 2016, 26 år gammel. Likevel var hennes arbeid for kreftsaken ikke forgjeves og flere kvinner har og vil ta både HPV vaksine, livmorhalsprøve og dermed unngå å utvikle livmorhalskreft. Dette tema har vært på Sanitetskvinnenes dagsorden i flere år og i 2019 var Sanitetskvinnene med i #sjekkdeg-kampanjen sammen med Kreftforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Kreftregisteret og Gynkreftforeningen.

Er det nødvendig å teste seg i eldre år?

Spesiell målgruppe for 2019 var norske kvinner mellom 55-69 år og minoritetskvinner i alle aldre, i tillegg til at vi fortsatt ønsker å få kvinner inn i Livmorhalsprogrammet når de har fylt 25 år. I dag får alle kvinner fra 25 til 69 år brev fra Kreftregisteret hvert tredje år. Der blir de bedt om å kontakte legen sin for å ta celleprøve. Det er viktig å sjekke seg også i eldre år frem til du er 69, selv om du har hatt samme seksualpartner over mange år, eller ikke lenger er seksuelt aktiv. Det er viktig å sjekke seg også selv om du har tatt jevnlige celleprøver uten forandringer – dette fordi HPV-viruset, som kan forårsake livmorhalskreft, er et virus som kan ligge latent og celleforandringer da kan oppstå også i eldre år. En celleprøve kan redde liv. Takket være prøven kan celleforandringer oppdages før de utvikler seg til kreft.  

Hvorfor er minoritetskvinner spesiell målgruppe for #sjekkdeg?

Etniske minoritetskvinner utgjør halvparten av de som ikke sjekker seg etter å ha fått påminnelsesbrevet fra Kreftregisteret. I tillegg til språkvansker, kulturelle og økonomiske barrierer, er utfordringen for enkelte at de ikke vet hva livmorhalskreft er, og dermed ikke forstår sammenhengen mellom celleprøve og forebygging av sykdommen. I år er derfor minoritetskvinner en spesiell målgruppe for kampanjen. Flere av våre sanitetsforeninger holder informasjonsmøter om tematikken for målgruppen, og noen samarbeider med sykehus og helsestasjon om å tilby gratis celleprøver til kvinner som ikke har sjekket seg før eller som ikke har undersøkt seg de siste tre årene.

Budskap med lang holdbarhetsdato

Husk at budskapet i #sjekkdeg-kampanjen ikke går ut på dato selv om september er over. Har du spørsmål om hvordan du kan bidra for å spre informasjon om celleprøvetaking kan du kontakte linn.markussen@sanitetskvinnene.no eller elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no