Fasade Grindløkken skole

I spissen for det hele står Henny Tulle Kamfjord, styreleder i Nøtterø sanitetsforening. Gamle Grindløkken skole er nå en av mange ideelle eiendommer eid av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) eier og driver om lag 60 ideelle virksomheter innen helse- og omsorgsarbeid. Sanitetskvinnene har drevet og eid virksomheter innen alt fra syke- og tuberkulosehjem, til distriktspsykiatriske sentre og folkebad. I tillegg har Sanitetskvinnene en betydelig eiendomsportefølje med stor økonomisk verdi og mange lokale sanitetsforeninger har en omfattende utleievirksomhet i sine lokalsamfunn.

Svømmer mot strømmen

Det er dessverre nå en trend at flere foreninger selger eiendommer fordi drift og vedlikehold blir for strevsomt eller kostbart. Nå går derimot Nøtterø sanitetsforening motsatt vei! Da Grindløkken skolen ble lagt ut for salg så den lokale sanitetsforeningen en mulighet, og måtte slå til. De fikk kjøpe den nedlagte skolen for kun 1 krone! Overtakelsespapirene ble signert på kontoret til kommunedirektør, Toril Eeg, i Færder kommune, fredag rett før jul. Mandag 6. januar ble nøklene overrakt og allerede to dager senere hadde sanitetsforeningen møte i skolebygningen, med en lokal idrettsforening som allerede er interessert i å leie lokalene.

Fikk med tannklinikk på kjøpet

Arbeidet med å tilby plass i Grindløkken til Færder kommunes innbyggere er allerede i gang. Lag og foreninger innen sport, kultur og andre frivillige organisasjoner med medlemmer i alle aldersgrupper ønskes hjertelig velkommen til å søke om leie av lokale av sanitetsforeningen. Foruten skolebygget, fikk Nøtterø sanitetsforening tannklinikken, som ligger tett inntil det gamle skolebygget, med på kjøpet. Den skal også settes i stand til et velfungerende klubbhus.

– Her skal vi tjene våre penger som tidligere, sier Henny Tulle Kamfjord, styreleder i den lokale sanitetsforeningen, og forteller videre hvilke aktiviteter de tilbyr innbyggerne i Færder:

– Vi har Sesam (Språkvenn), Senior yoga, Inkluderende svømmetak, lesesirkler og dame-bridge.

Nøtterø sanitetsforenings nye eiendom består av to hovedetasjer med til sammen 7-8 klasserom samt kjeller og loft hvor det også er plass til aktiviteter. Etter detektivarbeid ble det funnet arkitekttegninger av huset, i en skuff på Drammen museum. I kjelleren står det en fullt brukbar keramikkovn. Styret bak overtakelsen består av blant annet en interiørarkitekt, ingeniør og prosjektleder. Sammen med resten av styret og Nøtterø sanitetsforening skal de utvikle, pusse opp og drive Grindløkken.

Image
Tulle Kamfjord står ved havna
Styreleder i Nøtterø sanitetsforening, Tulle Kamfjord, etter å ha mottatt nøklene til Grindløkken skole!
Får støtte fra kommunen

På nyåret starter arbeidet med å sette i stand tannklinikken og pusse opp skolebygningen utvendig.

Kommunen har vedtatt å bevilge 180 000 kroner til beregnet kostnadsdekning for 2020. De neste årene kan sanitetsforeningen søke om tilskudd til drift. I vedtaket trekkes det fram hvor positivt dette bidraget til kommunens innbyggere er.

– Nå kan vi begynne å søke om de store midlene, sier Kamfjord.

Det ideelle AS-et Nøtterø Sanitetsforening Eiendom AS er opprettet av Nøtterø sanitetsforening og eies fullt ut av dem. Det er styret i aksjeselskapet som skal utvikle og drive Grindløkken. Sanitetsforeningen skal leie av dem. 

Nytenkende, modig og likestilt er Sanitetskvinnenes motto. Vi gleder oss til å se utvikling av dette prosjektet, og vi gratulerer Nøtterø sanitetsforening for å ha tatt dette spranget ved å opprette et aksjeselskap og anskaffelse egen eiendom.

– Nøtterø sanitetsforening er nytenkende ved å se denne muligheten for anskaffelse og forvaltning av eiendom og at det har vært veldig inspirerende å kunne bidra i dette arbeidet, sier Marianne Lindholm, advokat hos Sanitetskvinnene.

Mer informasjon om eiendom og forvaltning kan du lese om her, på medlemsnettet (krever innlogging).