To som holder rundt hverandre

– I mange land får flere unge psykiske helseutfordringer, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale. Ari Behns bortgang i julen etterfulgt av kongens tale skapte stor oppmerksomhet rundt psykisk helse, forebygging og hjelpetiltak. Vi går nå inn i et nytt tiår der felleskapet blir enda mer viktig for å skape gode liv.

Avslutningen på 2019 ble preget av et enormt bredt engasjement og sterke følelser. Vi så en modig 16-åring som ved sin fars båre klarte å formidle viktigheten av åpenhet rundt det å ha det vanskelig. Hennes bønn om at alle som sliter må søke hjelp, berørte oss. Vi har nå gått inn i et nytt år og det er kanskje viktigere enn noen gang å rette søkelyset på hvor viktige vi er for hverandre.

Sanitetskvinnene jobber for at voksne, barn og unge skal ha de beste forutsetningene for et godt og lykkelig liv. Frivilligheten står sterkt, fordi vi vet at det hjelper både den frivillige, og den som får hjelpen. Vår egen rapport, Hva vet vi om kvinners helse, dokumenterte at det er store kjønnsforskjeller innen psykiske lidelser blant kvinner og menn. Voksne kvinner rammes nesten dobbelt så ofte som menn av angst og depresjonslidelser. Det vi dog vet er at det å ha noen å snakke og fortro seg til er et forebyggende tiltak som kan redde liv.

Fjorårets Ungdata-rapport viser at ungdommers psykiske helse blir negativt påvirket av økende individualisering i samfunnet og et sterkere press om å lykkes. Og jentene er særlig utsatt, noe statsministeren også trakk fram i nyttårstalen. Fra 10. trinn og fram til slutten av videregående, har i overkant av hver fjerde jente flere psykiske plager. Kroppspress, skole og bekymringer gjør flere jenter psykisk syke. Selv om jenter oppsøker hjelp oftere enn gutter, er det fortsatt et ganske stort antall jenter som ikke får hjelp.

På et eller annet tidspunkt vil nærmest alle oppleve å bli berørt av psykiske lidelser. Da er det avgjørende å vite er at det er noen som kan hjelpe deg, enten du er syk selv eller kjenner noen. Våre distriktspsykiatriske sentre (DPS) på Jæren og i Voss tilbyr psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i samarbeid med kommunen. Etter en markant økning i henvendelser fra jenter med angst og depresjoner tok Jæren DPS grep. De har nå samarbeid med blant annet Bryne videregående skole om obligatorisk undervisning i matpausen med foredrag om hvordan en håndterer vanskelige følelser, psykiske plager og hvordan styrke selvfølelsen. Målet er at ungdommene skal bli bedre rustet til å møte de ulike utfordringene livet kan by på. Ved å forebygge psykiske lidelser så tidlig unngår vi at flere faller utenfor når motgangen kommer.

Mange berøres av å være pårørende til en person som sliter med psykisk helse og/eller rus. Sanitetskvinne tilbyr bistand til både voksne og barn som står i dette ved våre veiledningssentre rundt om i landet. Her får pårørende tilbud om gratis hjelp, enten det bare er en prat med en utenforstående eller bistand til å mestre en meget vanskelig livssituasjon.

– Den hjelpen, og det at vår kontaktperson alltid var tilgjengelig for oss, har vært en uvurderlig støtte i en vond og ellers håpløs tid, fortalte nylig en mor som fikk hjelp til å håndtere situasjonen med en sønn som ruset seg.

For unge jenter har lokale sanitetskvinner et forebyggende tilbud gjennom aktiviteten Sisterhood. Dette er et tilbud for jenter fra 12 til 20 år, som både ønsker og trenger å skape et godt nettverk med andre jenter og voksne. I Sisterhood-gruppene kan man være seg selv, uten å måtte prestere. Her er det mulighet for å drøfte ulike temaer med gode og trygge frivillige voksne som har tid til å lytte. Deltakerne får også styrket sin egen selvfølelse og selvtillit ved å delta på mange praktiske øvelser som setter fokus på grensesetting, hvordan man kan møte fordommer eller takle forventningspress i egen hverdag.

Tusen hjertelig takk til alle dere som daglig gjør en forskjell i andre menneskers liv. Fra nord til sør og øst til vest. Uten frivillige som gir av sin tid og sin omsorg, hadde Norge vært et fattigere land. Vi er hverandres nødvendighet, i noen faser av livet er vi som mennesker fulle av ressurser, klare til å dele vårt overskudd med andre, i andre faser trenger vi noen som løfter oss, ser oss og heier. Hjertelig takk til alle landets 42 000 sanitetskvinner som bidrar med hjerte og hender. Gode samfunn skapes i relasjon mellom mennesker.

Godt nytt frivillighetsår!

Vil du bli frivillig? Ta kontakt med info@sanitetskvinnene.no eller gå inn på frivillig.no for å finne aktiviteter der du kan bidra i ditt lokalmiljø.

Er du, eller kjenner du noen som er pårørende til personer med rus og/eller psykiatriske problemer? Ta kontakt med ditt nærmeste veiledningssenter for å få den hjelpen du trenger her.