Doavisa - Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening

Følelser, forelskelse, kropp, legning, sex, grensesetting psykisk helse og mobbing er tema det kan være vanskelig for ungdom å snakke om. Mer enn 60 ungdomsskoler kan nå tilby elevene informasjon på do, takket være prosjektet Doavisa og lokale sanitetsforeninger.

Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening og likestillingssenteret KUN har utviklet ei Doavis for ungdom som går på ungdomsskolen. Målet er å gi god og riktig informasjon om tema som ungdom gir uttrykk for at de får alt for lite om, både i undervisningen og ellers.

I 2017 fikk Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening (SUKS) midler fra Stiftelsen Dam til å prøve ut Doavisa på fire skoler i Trøndelag. Doavisa ble veldig populær og det kom mange forespørsler fra andre skoler som også ønsket seg Doavisa. I samarbeid med N.K.S. og Stiftelsen Dam ble derfor Doavisa et nasjonalt prosjekt i 2019 hvor lokale sanitetsforeninger over hele landet kan bestille doavisa til sine lokale ungdomsskoler.


Lest og snakket om

– Tilbakemeldingene fra sanitetsforeningene selv er at dette er et gøyalt prosjekt. Det er gøy å presentere prosjektet for skolene fordi de ofte er veldig positive. De liker at dette er et prosjekt som retter seg mot ungdom fordi mange foreninger har som mål å arbeide mot denne gruppen og har savnet noe konkret de kan tilby målgruppen, sier prosjektleder for Doavisa, Linn Bylund i KUN.

Sammen med Cathrine Haugan, leder i SUKS, som er prosjektleder fra foreningens side, har hun sørget for at 60 Doavis-pakker har kommet opp på ungdomsskoler over hele landet. Første opplaget med pakker ble utsolgt før året var omme, og ett nytt opplag er på plass og på vei ut til ungdommene.     

– Skolene gir tilbakemelding om at de liker prosjektet fordi det er konkret, fresht og gir mer info om viktige tema uten at det krever at man tar av undervisningstiden, sier Bylund.

Cathrine Haugan, prosjektleder og leder i SUKS, har også fått gode tilbakemeldinger fra ungdommene selv.

– Vi har snakket med ungdommer fra pilotprosjektet i Trøndelag og de sier at dette er aviser som blir lest og snakket om og at det er tema som treffer. Vi har også brukt elevrådene i utarbeidelsen av avisene så de temaene doavisa tar opp er tema de selv har etterlyst mer kunnskap om, forteller hun.


Imponert over lokalforeningene

For at det skal være enklest mulig for lokale sanitetsforeninger å samarbeide med ungdomsskolene er det utarbeidet en veileder som de får tilsendt når de bestiller doavisa. Der står det mer om hvordan de kan gå frem når de tar kontakt med skolen og hvordan de kan lansere avisa på skolen når den henges opp.

– Mange av sanitetsforeningene har gjort grundig forankringsarbeid før de bestiller avisa. de har hatt egne møter med skoleledelse og helsesøster og ikke minst tatt en prat med vaktmester om selve opphengingen. Vi blir så imponert over eierskapet sanitetsforeningene tar til doavisa og over hvor godt det arbeides. Vi føler virkelig at vårt mål med doavisa bli ivaretatt, så all ære til de engasjerte sanitetsforeningene, roser Bylund.

Det er også utarbeidet en egen veileder til skolene som sanitetsforeningene kan levere til skolen samtidig som de kommer med doavisa. Der er det litt mer utfyllende informasjon og i tillegg er det en del tips om hvordan skolen og lærerne kan utnytte doavisene i undervisningen eller til å sette søkelyset på viktige tema.

– Vi har en drøm om å nå ut til så mange ungdomsskoler som mulig så vi ønsker alle sanitetsforeninger, som ønsker å gjøre en forskjell for ungdommene i sitt nærmiljø, velkommen, oppfordrer prosjektleder Bylund.


Dette er Doavisa

Doavisene skal som navnet tilsier henges opp på do. Dette lar den enkelte elev lese Doavisa uforstyrret av medelever. Det er utviklet åtte aviser med ulike temaer og tanken er at de skal rulleres i løpet av året, slik at hver avis henger oppe i cirka seks uker.

Det er sanitetsforeningene som har ansvaret for drifte doavisa og i samarbeid med skolen, bli enig om hvordan man ønsker å gjøre det med rullering av avisa. Om det er sanitetsforeningen som kommer på skolen og bytter ut avisa eller om det er vaktmester eller en annen på skolen som får ansvaret for å gjøre det. Det er ikke noen bestemt rekkefølge på avisene så skolene velger fritt rekkefølgen på avisene og kan på den måte tilpasse tema på avis til skolens årshjul.

En doavispakke inneholder:

  • Åtte utgaver av doavisa, med 20 eksemplarer av hver avis.
  • 20 magnetrammer til å henge opp på doene

En veileder som gir tips til hvordan sanitetsforeningen kan gå frem, og hvordan skolen kan bruke Doavisa i sitt virke.

Doavisa kan kontaktes på: doavisa@yahoo.com