Avskjedsmiddag med Larvik sanitetsforening

– Det er herlig å se hvor glade barna blir for å komme seg litt ut av mottaket, oppleve noe nytt og bare få være barn, sier Cathrine Holst Salvesen, seniorrådgiver for migrasjon og oppvekst hos Sanitetskvinnene.

– Det er også fint å se at foreldrene for en liten periode lever seg inn i en annen verden hvor de slipper å tenke og bekymre seg. Ved å delta på våre aktiviteter kan de senke skuldrene, og være ubekymrede foreldre som bare nyter at barna leker og er glade, sier hun.

Flere lokalforeninger har de siste årene arrangert egne aktiviteter for kvinner på asylmottak slik at de får et pusterom i en hverdag preget av mye usikkerhet. Andre lokalforeninger arrangerer egne aktiviteter for barna, eller for hele familier.

Færre mottak, men fortsatt behov for aktiviteter

Det er svært viktig med aktiviteter fra dag èn på asylmottak for at integreringen i det norske samfunnet skal kunne lykkes. Å oppleve mestring og ha innhold i hverdagene er helt avgjørende for den enkeltes psykiske helse.

Sanitetskvinnene mottar midler fra både Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI) til aktiviteter for kvinner, barn og familier som bor på asylmottak.

Ved inngangen til 2016 fantes det over 200 asylmottak spredt over hele landet. Mange er nedlagt de siste årene. I høst legges fem asylmottak til ned. UDI vil da ha totalt 25 mottak igjen. Larvik integreringsmottak er et av mottakene som legges ned i høst.

Fra Larvik til Trondheim

Larvik sanitetsforening har gjennom mange år invitert beboere med på ulike aktiviteter.

– Stemningen var trist da de mottok beskjeden om nedleggelse. Familiene som har bodd på mottaket, risikerer nå å måtte flytte til andre deler av landet, forteller Ellen Midtvik, leder i Larvik sanitetsforening.

En av kvinnene som må flytte fra Larvik, har fått beskjed om at hun skal flytte til mottaket i Trondheim. Midtvik tok derfor direkte kontakt med lokalforeningen i Trondheim som nå starter opp aktiviteter like før jul i samarbeid med asylmottaket. Sanitetskvinnene står klare til å ta imot de nye beboerne med åpne armer og vil lage en varm velkomst for sine nye bekjentskaper.

Larvik sanitetsforening arrangerer avskjedsmåltid for beboerne på asylmottaket.
Larvik sanitetsforening arrangerte avskjedsmiddag før kvinnene på asylmottaket flyttet til Trondheim.
Et kjent ansikt i lokalsamfunnet

Sanitetskvinnene oppfordrer alle lokalforeninger til å invitere med seg familier fra asylmottaket på aktiviteter som de allerede har planlagt i lokalforeningen. Kløvertur, julefest, eller binding av fastelavnsris er enkle aktiviteter som alle kan delta på uavhengig av språkkunnskaper. Slike aktiviteter har stor betydning for den enkelte.

– Å oppleve samhørighet og glede skaper tillit i lokalsamfunnet og gode minner. Vi oppfordrer flere lokalforeninger til å gå sammen om å arrangere én eller flere aktiviteter før jul. Vi har fortsatt midler igjen som må benyttes i løpet av 2019, og håper på nye midler til neste år. 

Lokalforeninger som ønsker å arrangere aktiviteter for familiene, kan gjerne ta kontakt for å få praktisk bistand til å gjennomføre aktiviteten. Jeg kommer gjerne på besøk for å hjelpe til! Dere trenger ikke være mange frivillige for å lage en ettermiddag fylt med mye latter og glede, sier Holst Salvesen.

Er du ledig en dag i juleferien, men usikker på hvordan du skal gå fram, kontakt:  cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no