Tre jenter holder rundt hverandre og blomster.

– Det er lettere for gutter å vise ambisjon og utadvendt oppførsel, mens jenter bruker ofte utestenging og baksnakking for å få selvbekreftelse, sa Tillmann von Soest fra UiO under Ungdatakonferansen.

I forrige uke ble Ungdata-rapporten (2019) lansert ved Oslo Met. Tallene viser at det står bra til med norsk ungdom i all hovedsak. Dagens unge er fornøyde med foreldrene sine og skolen de går på. De fleste har aktive liv som preges av sosiale medier, dataspill, trening, skolearbeid og det å være sammen med venner. Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Men rapporten viser samtidig at det er systematiske forskjeller på hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn vokser opp. Unge som vokser opp med høy sosioøkonomisk status og mange ressurser, kommer bedre ut på en rekke faktorer sammenliknet med ungdom fra lavere sosiale lag. Det finnes også betydelige kjønnsforskjeller når det gjelder utfordringer i ungdomstiden.

Sisterhood bistår jentene som trenger det

Sanitetskvinnene har lenge hatt fokus på at mange jenter kan slite med psykisk helse. Kroppspress, baksnakking, trakassering og depresjoner er blant de viktige temaene som ble nevnt under høstens Ungdatakonferanse, som våre Sisterhood-grupper også tar opp med deltakerne sine. På Sisterhood møtes 10-12 jenter i alderen 12-22 år en gang i uken til tema- og aktivitetskvelder.

Den nye rapporten viser at ungdommers psykiske helse blir negativt påvirket av økende individualisering i samfunnet og et sterkere press om å lykkes i skolen.

Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. Jenter er langt oftere utsatt for alle de ulike psykiske plagene som måles gjennom Ungdata. Fra 10. trinn og fram til slutten av videregående, har i overkant av hver fjerde jente flere psykiske plager. Selv om jenter oppsøker hjelp oftere enn gutter, er det fortsatt et ganske stor antall jenter som ikke får hjelp.  

Rapporten påpeker også at det er en del kjønnsforskjeller når det gjelder helse. Spesielt jenter er mindre fornøyd med egen helse og sliter med ulike plager i hverdagen. Mange sliter med plager som hodepine, magevondt eller smerter i nakke, ledd og muskulatur. Bruken av reseptfrie medikamenter er forholdsvis høy blant jenter og mange bekymrer seg mye for press og stress i hverdagen. Jenter er generelt mer utsatt for seksuell trakassering enn gutter. En av fire jenter på videregående har blitt utsatt for uønsket beføling. Andelen som opplever ensomhet er også den høyeste som noen gang er registrert av Ungdata.

Det er derfor Sanitetskvinnene satser på Sisterhood – et lavterskel gratis tilbud for tenåringsjenter, som kan bli et trygt sted de kan vende seg til når hverdagen blir altfor krevende, sier Cathrine Salvesen, seniorrådgiver migrasjon og oppvekst.

På Sisterhood kan man være seg selv, uten å måtte prestere. Her er det mulighet for å drøfte ulike temaer med gode trygge frivillige voksne som har tid til å lytte. Deltakerne får også styrket sin egen selvfølelse og selvtillit ved å delta på mange praktiske øvelser som setter fokus på grensesetting, hvordan man kan møte fordommer eller takle forventningspress i egen hverdag.

Ønsker du å vite mer om Sisterhood? Ta kontakt med seniorrådgiver migrasjon og oppvekst, Cathrine Salvesen, på epost: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no