Pornokonferansen med Ragnhild Torstensen

– Det er på høy tid med pornoprat i Norge. En kritisk samtale hvor vi reflekterer rundt hva pornografi i 2019 er, hvordan det ser ut og hva som er tilgjengelig for barn og unge, sier Ragnhild Torstensen.

Profil: Ragnhild Torstensen

Sanitetskvinnene, i samarbeid med Redd Barna og Likestillings- og diskrimineringsombudet, arrangerte nylig en halvdagskonferanse med fokus på hvordan porno påvirker barn og unge. I den anledning tok vi også en prat med Ragnhild Torstensen fra lightup.

– Det som skildres gjennom mainstream pornografi som en kan finne ved et par tastetrykk i dag på nett, ville i flere saker ha blitt klassifisert som overgrep i den virkelige verden, forteller Torstensen.

Lightup er en ungdomsorganisasjon som jobber med å forebygge menneskehandel og utnyttelse, og de fokuserer derfor i stor grad på den utnyttelsen som skjer i pornoindustrien. I tillegg er de opptatt av å snakke om de unges holdninger til porno, og hvilke muligheter de har til å ta de valgene som kan være med på å redusere utnyttelse av menn, kvinner og barn i sexindustrien.

Forebyggende arbeid

– Vi i lightup reiser rundt i Norge til ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universiteter og andre settinger der barn og unge er. Vi arrangerer workshops og holder foredrag om de temaene vi jobber med. Når det kommer til pornotematikken så har søkelyset på koblinger mellom utnyttelse og barn og unges pornobruk resultert i prosjektet pornoprat.no, forteller Torstensen.

Pornoprat.no er et nettsted der en kan finne ut hvorfor det er viktig å faktisk prate om porno med barn og unge. Nettsiden byr også på hva en kan gjøre, for å skape en forandring til det gode. Forskning og andre artikler som understreker hvordan porno påvirker barn og unge kan en også finne her.

I følge ny forskning topper norsk ungdom statistikken på hvem som ser mest på porno i Europa, men likevel har det vært vanskelig å starte samtalen om hvordan dette påvirker de unge i det lange løp.

– Vi i lightup tror at det norske samfunnet er litt redd for å øke skammen, rette en pekefinger, og være moraliserende i møte med barn og unges seksualitet. I 2019 fristiller en seg gjerne litt fra det, og tenker at det er lettere å si at porno er et naturlig sted for barn og unge å kunne utfolde seg og lære mer om sex, sier Torstensen og fortsetter:

– Vi tenker at unge i dag er gode med nettvett, men at det blir for mye ansvar å legge på unges skuldre at de skal forstå og håndtere den typen pornografisk innhold som er tilgjengelig med to tasteklikk, uten at foreldre, lærere eller andre voksne setter dette på agendaen.

Som svar på hvordan vi skal kunne skjerme barn og unge mot den verste pornoen, voldsporno, foreslår lightup blant annet å installere pornofilter på nettbrett, mobil og pc.

– Det er allerede en del foreldre og skoler som har pornofilter på sine nettbrett og lignende, men det er lite utbredt og liten bevisstgjøring om dette i dag, forteller Torstensen.

Ragnhild Torstensen holder foredrag under pornokonferansen
Torstensen holdt foredrag om hvordan porno påvirker barn og unge under pornokonferansen tidligere i høst.
Hvorfor er dette en kvinne- og likestillingssak?

– Det er en kvinnesak fordi det er mangel på likestilling i porno, og de kvinnefiendtlige holdningene kommer til syne i pornografien, sier Torstensen.

Torstensen viser til et forskningsprosjekt som tok for seg 50 av de mest populære pornofilmene på nett, og 304 enkeltscener. Funnene viste at 88,2% av scenene inneholdt fysisk aggresjon og rundt halvparten viste psykisk aggresjon. Når vi vet at dette er innholdet i de vanligste filmene, så er det klart at pornotematikken angår barn og unge som ser på porno på nett. Dersom disse unge ser på porno for å lære seg om sex, kan de sitte igjen med et urealistisk – og voldelig – syn på hva sex er. Et av målene lightup jobber for er bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene.

– For å nå dette målet så må vi adressere at det også har noe med porno å gjøre. Det handler ikke bare om likestilling for kvinner, men menn blir framstilt som dominante, utøvere av fysisk vold og som at de sier krenkende ord. Kvinnene i disse pornofilmene er passive og tar imot krenkelsene de blir utsatt for, utdyper Torstensen.

Hvordan kan Sanitetskvinnene jobbe med denne tematikken?

Torstensen forteller at hun og andre i lightup allerede har møtt lokale sanitetskvinner rundt i Norge, og at de gjerne vil stille på foredrag for dem dersom det er ønskelig.

– Når vi har møtt lokale Sanitetskvinner, så opplever vi at tematikken blir godt tatt imot og at dere gjør et viktig arbeid ved å snakke om holdninger og grensesetting. Vi tror virkelig at Sanitetskvinnene kan være en viktig aktør her, som kan være med og stake ut kursen videre og løfte fram de spørsmålene som er viktige når det kommer til barn og unges pornobruk, sier Torstensen.

Hvis Torstensen selv skulle ha snakket med barn eller barnebarn så har hun klare råd til hvordan en bør gå fram:

– Vi har troen på en alderstilpasset samtale. For de aller yngste barna er det ikke nødvendig å male bilder og beskrivelser før en må. Men fra det tidspunktet barnet har tilgang til å surfe på nettet selv, så er det veldig viktig – dessverre viktigere enn før – å ta denne samtalen. Snakk med barna, og konfronter dem med å ha sett nakne kropper på nett, og at det finnes slike videoer på nett. Dette legger grunnlaget fra en tidlig fase, det å ha en åpen samtale om det en kan eksponeres for på nett er et bra utgangspunkt. Jo eldre barna blir, jo mer kan en tematisere problematikken. Jeg tror det er viktig å starte tidlig, avslutter Torstensen.