Integrering. Illustrasjonsbilde.

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk innvilget syv Ekspress-prosjekter, blant de fem innen integrering. Det blir det mange gode frivillige aktiviteter av. 

Disse prosjektene har fått støtte:
 

Servering av kveldsmat til barn og unge etter offentlig bading
Fosnes sanitetsforening (Nord-Trøndelag)
10 000 kr

Prosjektet vil tilby sunn kveldsmat på Fyret etter offentlig bading for alle barn og unge i kommunen, men de ønsker også å nå ut til familier med trang økonomi siden tiltaket er gratis (både bading og kveldsmaten). Målet er å skape et sosialt fellesskap og servere sunn mat.


Integrering gjennom svømming, dans og matlaging
Inderøy Sanitetslag (Nord-Trøndelag)
22 000 kr

«Fredrikkes søstre» er en gruppe damer i alle aldre fra Norge, Eritrea, Colombia, Afghanistan og Filippinene. Gruppen ble startet av Inderøy Sanitetslag for to år siden med hensikt om å bidra til språktrening gjennom å gjøre aktiviteter sammen. Treffene er gratis og åpen for alle kvinner og har vært arrangert på ulike arenaer. Nå ønsker de også å få trene sammen på Fresk treningssenter – vanntrening i basseng, dans og matlaging.


Kløveraktiviteter
Lørenskog sanitetsforening
30 000 kr

Lørenskog sanitetsforening vil legge til rette for et møtested for innvandrere og norske kvinner, gjennom igangsetting av brukt-/byttemarked for klær samt reparasjoner av klær. I tillegg skal foreningen ha ukentlige språkvenn-aktivitet for innvandrerkvinner med norsk språktrening. Det blir åpne aktiviteter uten påmelding.


Verdensmat på norsk – Kvinnetreff
Nesbyen sanitetsforening
20 000 kr

Nesbyen sanitetsforening vil videreføre et allerede etablert prosjekt «Verdensmat på norsk» og utvide til aktiviteter hvor deltakerne kan trene språk gjennom spill, forming, sang/musikk osv. mens andre lager mat, rydder og vasker. Nesbyen sanitetsforening vil også sette i gang med «Kvinnetreff» der kvinner som trenger å praktisere norsk språk blandes med andre kvinner, og dette møtet vil motivere dem til å bruke språket og snakke mer fritt.


Sykkelkurs for minoritetskvinner
Drammen sanitetsforening
30 000 kr

Drammen sanitetsforening skal gjennomføre kurs rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. På kurset vil de øve på grunnleggende sykkelferdigheter. Kursene er for voksne som aldri har syklet før – og for dem som ønsker å bli trygg på sykkelen før de tar syklingen videre ut i trafikken. Trygghet og mestringsfølelse står sentralt i kursene, gjennom gradvis progresjon og oppfølging fra flinke instruktører. Målgruppen er Minoritetskvinner i Språkvenn-prosjektet.


Svømmekurs – flere minoritetskvinner
Drammen sanitetsforening
30 000 kr

Drammen sanitetsforening startet dette prosjektet i 2019 og 15 kvinner med minoritetsbakgrunn møtte til svømmekurs 6 ganger i vår. Damene som deltok var stort sett uten svømmekunnskap og erfaring med «det våte element». Flere av dem uttrykte tydelig frykt for å være med, samtidig som de ønsket å lære å svømme. Utviklingen fra første kurskveld og frem til siste, var utrolig å følge. Og flere av dem lærte å svømme. Et svømmekurs for disse kvinnene betyr mye mer enn det å lære å svømme, de møter andre kvinner, må forholde seg til nakenhet og de blir fysisk aktive. I 2020 vil foreningen gjennomføre tilsvarende kurs 2 ganger slik at 30 kvinner får delta.

Connect2Drammen – generasjonsmøter
Drammen sanitetsforening
30 000 kr

Flere og flere eldre er ensomme. Mange nye foreldre bor langt fra deres familier uten nettverk. Vi ønsker å skape en arena hvor disse målgruppene kan møtes til felles glede. Lån en besteforelder, vær sammen med et barn, vær barnevakt. For å bygge relasjonene må gruppene lære hverandre å kjenne i en trygg setting. Uformelle møter for å bekjempe ensomhet, styrke relasjoner, øke livskvaliteten og hjelpe i hverandres liv. Foreningen starter med ukentlige barselstreff/seniortreff fom mars 2020, en formiddag i uken. Pilotprosjektet vil vare ut 2020.