Skjermdump av helseboten Dina

Under ukens EHin-konferanse, Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren, ble chatboten Dina versjon 2 lansert av helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie la vekt på at Dina var midt i blinken for de seks løftene for kvinnehelse regjeringen har kommet med. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser, og det er et sterkt behov for mer informasjon om svangerskapsdiabetes.

Image
Helseminister Bent Høie lanserer helseboten Dina
Helseminister Bent Høie lanserer helseboten Dina under ukas EHin-konferanse.
Økende svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes er økende – fra under 1 % av alle svangre er den nå nådd 5 % og det forventes en økning opp mot 7-8 % hos alle fødende. Dette betyr 4000 kvinner i året, fortalte klinikkoverlege Agnethe Lund ved Kvinneklinikken Haukeland universitetssykehus under lanseringen av chatboten Dina versjon 2 på EHin 13.november.

– Dette er en alarmerende utvikling og årsaken til økningen er bedre screening av gravide, samt endringer i fødepopulasjonen - som alder, etnisk bakgrunn og BMI, vektla Lund.

For barnet kan dette bety fare for hjerte- og karproblemer, overvekt og også diabetes 2. God oppfølging og behandling av svangerskapsdiabetes reduserer risiko for fødselskomplikasjoner og konsekvenser for barnet, og at den fødende utvikler diabetes 2 senere i livet.

Image
Agnethe Lund snakker om svangerskapsdiabetes
Klinikkoverlege Agnethe Lund snakker om svangerskapsdiabetes under lanseringen av Dina 2.
Chatboten Dina bidrar

Derfor kan Dina, Norges første helsechatbot, være en ny måte å nå frem til pasienten på. For når kvinnen deler sine spørsmål blir Dina smartere for hver gang, for hun har tilgang til alt hva de svangre kvinnene spør om. Chatboten Dina er basert på bakgrunnsinformasjon fra jordmødre, psykologer, klinisk ernæringsfysiologer, leger og andre fagfolk fra Haukeland universitetssykehus og Bergen kommune. Med kunstig intelligens blir Dina smartere for hvert spørsmål som stilles, siden chatboten har tilgang til alt det de svangre kvinnene har spurt om tidligere og lærer av dette. Prosjektet har etter hvert blitt et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Helse Vest IKT, hvor pengene til prosjektet kom fra Sanitetskvinnene gjennom Stiftelsen Dam. Gjennom prosjektet er det satt ned et e-helse team som jobber med innholdsutvikling og "opptrening" av Dina.

Mange får ikke nok svar på helsestasjon eller i kommunen, derfor er versjon 2 av Dina nå tilgjengelig på Helsenorge.no og har til hensikt å styrke kvinners kunnskap om egen helse.