Kvinnehelsedagen i Tromsø

Under kvinnehelsekonferansen – litt mer enn “bikinimedisin” – etterlyste professor Maja-Lisa Løchen mer forskning på kvinnehjertet, ettersom det er annerledes enn mannehjertet. 

Skrevet av Elin Margrethe Wersland

Under konferansen, som ble holdt i Tromsø i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening i oktober, ble temaer slik som utvikling av kjønnspesifikke medisiner, bruk av hormonspiralen i forebygging av livmorkreft, fysisk aktivitet, eggstokk-kreft, HPV-virus og kvinners hjerte diskutert.

Image
Sanitetskvinnenes forsker, seniorrådgiver forskning, og medlem av ekspertpanelet.
N.K.S.-forsker May Wenche Jøraholmen sammen med Elisabeth T. Swärd, og Natasa Skalko-Basnet, prof. og del av ekspertpanelet.
Kvinnehjertet  

– Tidligere trodde man at det var nok å ha kunnskap om hjertesykdom hos menn, og overføre denne kunnskapen til kvinner, men rent biologisk er vi kvinner ikke bare små menn, sa Maja-Lisa Løchen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Hun fortalte at kvinner har et mindre hjerte og at kranspulsårene er mindre, noe som gjør at det er viktig med mer forskning på dette temaet.

Kjønnsspesfikke behov

Postdoktor May Wenche Jøraholmen ved UiT Norges arktiske universitet diskuterte legemidler og kvinner. Hun snakket om kjønnsspesifikk behandling, ettersom det er forskjell på hvordan legemidler virker på kvinner og menn. Hun fortalte at tradisjonell medisinsk forskning fortsatt bruker menn som en norm for forskning og behandling.

– Ved å bruke denne «one size fits all» strategien ved utvikling av legemidler, utnytter vi ikke potensialet, sier Jøraholmen. 

Image
May Wenche Jøraholmen på scenen under kvinnehelsedagen.
Postdoktor May Wenche Jøraholmen snakker om kjønnsspesifikke behandlinger.
Hormonspiral og forebygging av kreft

Elise Thoresen Sletten, konstituert overlege ved avdeling for gynekologisk kreft, Universitetssykehuset Nord-Norge, snakket om hormonspiral og hvordan den kan forebygge livmorkreft.

–Dersom man har kjente risikofaktorer for livmorkreft, som overvekt i kombinasjon med uregelmessige og sjeldne menstruasjoner, kan man overveie forebyggende bruk med hormonspiral, sier Sletten.

Image
Elise Thoresen Sletten forteller om hormonspiral og forebygging av livmorkreft.
Dr. Elise Thoresen Sletten forteller om livmorkreft og hormonspiral under kvinnehelsedagen i Tromsø.