Stiftelsen Dam

N.K.S. fikk en rekordhøy tildeling med seks nye forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam.

Tirsdag 15. oktober ble tildelingene for forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) klar. N.K.S. fremmet 28 doktorgrader, fire postdoktorprosjekter og et seniorforskerprosjekt. Seks nye forskningsløp ble innvilget.

 

– Dette er en rekordhøy tildeling som vi er svært fornøyde med, sier forskningsansvarlig, Elisabeth T. Swärd.

 

Blant prosjektene vi fremmet var det flere innenfor vår langvarige satsning på revmatiske sykdommer og lidelser som barneleddgikt, artritt og SLE. Tre nye prosjekt på disse feltene ble innvilget.

 

Tryggere svangerskap ved artrittsykdom

 

Et av prosjektene har tryggere svangerskap hos kvinner med artrittsykdom som hovedfokus. Prosjektet skal undersøke om risikoen for svangerskapsforgiftning, fødsel før svangerskapsuke 37 (prematur fødsel), lav fødselsvekt hos barnet i forhold til gestasjonsalder og keisersnitt er forskjellig hos de som har aktiv og de som har inaktiv sykdom i svangerskapet ved artrittsykdommene spondyloartritt (SpA), psoriasisartritt (PsA) og juvenil idiopatisk artritt (JIA).

Kartleggingen kan bidra til skreddersydde rutiner i oppfølgingen, der målet er å opprettholde inaktiv sykdom gjennom svangerskapet. De som har inaktiv sykdom, kan følges opp i primærhelsetjenesten, mens de med aktiv sykdom følges også i spesialisthelsetjenesten.

 
Medikamenter, kjønn og SLE

 

Et annet forskningsløp fra professor Øyvind Molberg på revmatologisk avd på Rikshospitalet skal gi ny viten om Systemisk lupus erythematosus (SLE). SLE er en kronisk, alvorlig fler-organ sykdom som har et uforutsigbart forløp. Utvikling av SLE styres både av arv og miljøfaktorer, men vi vet ikke hvordan og kan ikke forklare hvorfor 90 prosent av de som får SLE er kvinner i alderen 15-40 år.

Medikamentell terapi er nødvendig og livreddende ved SLE, men krevende fordi det er få godkjente legemidler, og mange utfordringer med bivirkninger. Prosjektets hovedmål er å gi helt ny og banebrytende kunnskap om risiko og nytteverdi av legemidler, både før og etter utvikling av SLE.


– Dette er upløyd mark og områder med kunnskapshull. Mer kunnskap kan bidra til at pasientene får det bedre, understreker Swärd.

 

Digital tvilling for å forutsi relapse
 

Et annet nytt og spennende prosjekt som har fått støtte kommer fra N.K.S. egen virksomhet, N.K.S. Kvamsgrindkollektivet. Her skal stipendiat Anders Lauvsnes forske på digital tvilling for å foutse relaps. Personer som skrives ut fra døgnbehandling i spesialisert rusbehandling (TSB) fortsetter vanligvis behandling i poliklinikk og kommunen.

 

Det finnes lite kunnskap om måling og prediksjon av når pasientene har forhøyet risiko for tilbakefall. Prosjektet vil derfor bidra med ny kunnskap om hvordan man kan hjelpe pasienter og deres hjelpere i både primær- og spesialisthelsetjenesten å forutsi tilbakefall ved hjelp av ny teknologi.

 

Kniv, kultur og kjønnsorganer
 

Et nytt og spesielt spennende post.doc prosjekt går til UiO hvor seks forskjellige måter å skjære i kjønnsorganer på skal utforskes: Kvinnelig kjønnslemlestelse, mannlig omskjæring, genital operasjon på intersex barn, genital operasjon for transpersoner, kosmetisk intimkirurgi og skjæring i kjønnsorganer som del av en samtykkende, erotisk handling.

De vil kartlegge de ulike aktørene som håndterer forskjellige måter å skjære i kjønnsorganer på, og utforsker videre hvordan og hvorfor personer søker eller ikke søker helsevesenet på grunn av skjæring i kjønnsorganer. Noe skal også skje i Etiopia.

 

– Dette er banebrytende prosjekter innenfor områder vi ikke har så mye kunnskap fra før, påpeker forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd.