Damene i Egersund sanitetsforening har rastepause under Kløvertur på et fjell.

Større synlighet, aktiv verving i flere omganger med stor suksess og flere aktiviteter for frivillige er blant hovedgrunnene til at Egersund sanitetsforening gikk helt til topps som Årets forening 2018.

Egersund sanitetsforening har ikke vært på latsiden, hverken med aktiviteter eller synlighet i lokalmedia. De har fått inn flere artikler i lokalavisen og på sosiale medier, ikke minst etter de vant prisen Årets forening har vi sett flere oppslag. Artikler om den store medlemsveksten, salg av fastelavnsris og oppstart av Lesevenn har prydet flere lokalaviser.   

Inspirert av Snu Trenden

I 2018 deltok tre av medlemmene på Sanitetskvinnenes fellessamling på Fornebu. I løpet av denne todagers-samlingen vervet de 10 nye medlemmer! Inspirert av dette, fikk de med seg resten av foreningen på en lokal vervedugnad på årets rekefest, som resulterte i over 30 nye medlemmer. I løpet av 2018 har de klart å verve totalt 76 nye medlemmer! Mange av de nye medlemmene er under 40 år, noe som har gitt ny energi og nytt liv til foreningen.

Image
To sanitetskvinner fra Egersund selger kaffe og kaker.
God kaffe, gode kaker og ikke minst to glade sanitetskvinner som stiller opp som frivillig for Egersund sanitetsforening.
Frivillig innsats er nøkkelen

Etter fellessamlingen ble de også inspirert til å starte høytlesingsaktiviteten Lesevenn. De søkte, fikk midler og startet med første høytlesing for barn allerede i slutten av 2018. Nå er det fire sanitetskvinner som rullerer på å lese for barn og unge på det lokale biblioteket på lørdager i oddetallsuker. Månedlig har de også arrangert strikkekafé, medlemsmøter og -arrangementer, i tillegg til barselkafé og kløvertur. Nok et punkt i kriteriene Egersund sanitetsforening dekket – å ha tilbud til alle medlemmer og ikke-medlemmer.

Image
Vase, diplom og blomster som premie til Årets forening.
Egersund sanitetsforening vant prisen "Årets forening".

Frivillig innsats og medlemsvekst skal tillegges stor vekt heter det i juryens kriterier for Årets forening. De skal ha vist innovasjon og ha utviklet seg positivt det siste året og de skal være et godt forbilde for andre foreninger heter det videre i juryens kriterier. Marit Karin Nodland, leder av Egersund sanitetsforening, sier de ble så «gira» av prosjektet Snu Trenden som har pågått i snart 4 år.

– Vi har absolutt klart å snu trenden i vår by. Vi er stolte av at vi nå er blitt en synlig og populær voksende forening i vårt lokalsamfunn, avslutter Nodland.

Det er vi også, og vi sender våre gratulasjoner til Årets forening, Egersund sanitetsforening!