Fire jenter som står sammen og lager hjerter med hendene

I dag er den internasjonale jentedagen, som skal bidra til å rette søkelyset mot de mange utfordringene jenter møter – spesielt i sårbare områder.

11. oktober er også da Plan Norge utdeler sin jentepris til personer, organisasjoner eller bedrifter i Norge som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter. De nominerte jobber for jenters rettigheter både i Norge og utenlands.

Vi i Sanitetskvinnene er så stolte over at både Sisterhood Norge og Krisesentersekretariatet er nominerte. Det er virkelig vel fortjent!

Sisterhood Norge

Sisterhood er et forebyggende prosjekt for jenter i aldersgruppen 12-20 år, hvor målet er at de skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Prosjektet startet i Bydel Frogner, Oslo, og har siden spredd seg til flere kommuner over hele landet. Sanitetskvinnene har samarbeidet med Sisterhood Norge siden 2018. Sisterhood er en av N.K.S. sine basisaktiviteter. Sanitetskvinner stiller som frivillige gruppeledere og arrangerer temakvelder og aktiviteter for jentene i regi av våre lokalforeninger. Sisterhood Norge står for kursingen av gruppelederne. Dette har vist seg å være et kjempebra samarbeid, og sammen får vi samlet flest mulig jenter til gratis lavterskel aktiviteter!

Les mer om Sisterhood, og hvordan du kan bli frivillig her.

Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Krisesentersekretariatet (KSS) ble opprettet i 1994 på bakgrunn av Krisesenterbevegelsens ideologiske plattform. Krisesenterbevegelsens mål er å styrke krisesentrene og arbeidet mot vold mot kvinner. Organisasjonen er finansiert med midler fra organisasjonens medlemmer. Et av medlemmene i Krisesentersekretariatet er Oslo krisesenter som sammen med Oslo Sanitetsforening var med på å starte prosjektet Ressursvenn. Kvinner som oppholder seg på et krisesenter ender ofte opp uten nettverk og ressurser til å starte på ny. Sanitetskvinnene har en samarbeidsavtale med flere krisesentre, hvor våre frivillige er ressursvenner til den voldsutsatt i et år, og hjelper dem med å finne tilbake til sine ressurser.

Les mer om Ressursvenn, og hvordan du kan bli frivillig her.

Vi krysser fingrene for at en av dere vinner årets jentepris!

Se de andre nominerte her.