Gravid mage

En av tretti gravide kvinner produserer for lite skjoldbruskhormoner. Det kan skade barnet. Løsningen er levotyroksin, en medisin mot lavt stoffskifte. Ny forskning finansiert av Sanitetskvinnene gir bedre kunnskapsgrunnnlag til å rådgi kvinner med lavt stoffskifte i svangerskapet. 

Anna S. Frank
Anna S. Frank

Anna S. Frank har i sin PhD-forskning studert mønstre av levotyroksinbruk, de underliggende faktorene, og hvordan forbruksmønstre påvirker fødselsutfall. Hun undersøkte også om bruken av medikamentet kan redusere risikoen for språkferdighetsproblemer hos barnet opp til 8 års alderen. 

– Anna S. Franks forskning er viktig fordi det gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag til å rådgi kvinner med lavt stoffskifte i svangerskapet. Dette er en av de vanligste kroniske sykdommene i svangerskapet. Om lag 4000 av de 60 000 kvinnene som blir gravide i Norge årlig har hypotyreose, så problemstillingene er relevante for veldig mange kvinner i Norge hvert år, sier hovedveileder Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk Institutt.

Fredag 13. september disputerer Frank for phd ved Famasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Doktorgradsløpet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Sanitetskvinnene har en utrolig viktig rolle i å tette kunnskapshull innen kvinnehelse i Norge. Det har vært et privilegium å få samarbeide med N.K.S. via dette prosjektet, sier Nordeng.

Studiene baserer seg på den norske mor, far og barn studien som er unik både på grunn av studiens størrelse, og alle opplysningene om barnets utvikling som er tilgjengelig i tillegg til medisinske diagnoser og reseptuttak fra norske helseregistre.


Gravide kvinner bruker levotyroksin forskjellig

Forskningen identifiserte fire mønstre av medisinbruk. Tidspunktet for behandling under graviditet er en avgjørende faktor for effektiviteten av medisinen. For eksempel, når behandlingen begynte sent i tidlig graviditet, fant forskningen ingen gunstig effekt av levotyroksin for å redusere risikoen for høy fødselsvekt, gitt barnets alder.

Forskningen har også avdekket faktorene som ligger bak observasjonene, at omtrent 10 av 100 kvinner avslutter behandlingen under graviditeten til tross for anbefalingene. Det ble ikke funnet tegn til økt språkproblemer hos barn av behandlede mødre, sammenlignet med barn av friske mødre.


Mangel på kunnskap og forskningsmål

Fosteret produserer ikke skjoldbruskhormoner av seg selv i første halvdel av svangerskapet. Derfor er tilstrekkelig tilførsel av skjoldbruskhormoner fra moren avgjørende for fosterets vekst, helse og hjernens utvikling.

Av den grunn anbefales behandling med levotyroksin for kvinner med hypotyreose under graviditet. Men det er manglende kunnskap på hvordan behandling i svangerskapet påvirker barns helse på kort og lang sikt.