En forsker gjør undersøkelser.

Sanitetskvinnene lyser ut treårige forsknings- og utviklingsmidler fra våre egne fond for perioden 2020-22. 

For perioden 2020-22 lyses det ut treårige forsknings- og utviklingsmidler fra følgende fond:

  • kvinnemedisinsk forskningsfond
  • fond for barn og unge
  • osteoporosefondet
  • fond for psykiske lidelser

Se vår forskningsstrategi for nærmere beskrivelse av prioriterte områder på vår nettside.

Søknadsskjema finner du her:
Fyll inn søknadsskjema her.

 

Søknadskjema med vedlegg sendes elektronisk på e-post innen: Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 16.00, til: post@sanitetskvinnene.no

Merk e-post meldingen: «N.K.S. Forskningssøknad 2020».

Spørsmål kan stilles til forskningsansvarlig:Elisabeth T. Swärd, e-post: elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no (telefon 958 02 425) og

Linda Selje Sunde, e-post: linda.sunde@sanitetskvinnene.no (telefon 938 03 931). Telefonnummer til sentralbordet er 24 11 56 20.

Etter evt. innvilgelse av prosjektet vil det bli inngått kontrakt mellom de/søkerinstitusjon og N.K.S.

Se kontraktsmal her:
Eksempel på kontrakt.