Bergen sanitetsforening overrekker FoU-midler Ellen-Sofie Egeland

Bergen sanitetsforening gir 2,5 millioner kroner til Norske Kvinners Sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond. Midlene skal gå til et treårig forskningsløp øremerket kvinnehelse og gjennomføres av et forskningsmiljø i Bergensområdet.

– Vi er ydmyke og takker våre formødre for at vi er i en økonomisk situasjon som gjør at vi kan bidra i større monn til å tette kunnskapshull innen kvinners helse, sier leder i Bergen sanitetsforening, Helén Botnevik.


Ser behovet for forskning

Denne uken deltok hun og nestleder, Guri Berg Titlestad, på en lunsj med Norske Kvinners Sanitetsforenings sentralstyre.  

– Tusen hjertelig takk for en sjenerøs gave. 2,5 millioner kroner. Det er helt fantastisk. Dere ser virkelig oss alle, oss som bærer navnet kvinne. Det gjør meg stolt, stolt med tanke på våre flotte lokalforeninger som ser behovet for forskning. Dere er et godt forbilde, takket organisasjonsleder i N.K.S. Ellen-Sofie Egeland. 


Kvinnehelse er samfunnshelse

Bergen sanitetsforening solgte i 2016 en bygård i Bergen som foreningen har eid siden 1952.

– Våre modige, uredde forkvinner i Bergen sanitetsforening kjøpte i 1952 en bygård i Bergen og etablerte det som ble Norges, for ikke å si verdens, første sykehotell. Det drev sanitetsforeningen frem til det ble flyttet til Haukeland i 1979. Da inngikk foreningen driftsavtale med Bergen kommune om å drive aldershjem i de samme lokalene. Det ble drevet frem til Bergen kommune la ned alle aldershjem i 2016. Da besluttet Bergen sanitetsforening å selge lokalene, sier leder Helén Botnevik.

Det er midler fra dette salget styret i foreningen nå har vedtatt å gi til N.K.S. forsknings- og utviklingsfond øremerket kvinnehelse.

– Kvinnehelse er et av våre viktigste satsingsområder. Styret så at vi kan løfte hodet og bidra til forskning. Dette gir oss mulighet til å sette et fotavtrykk, å gi noe som gagner alle, påpeker nestleder i Bergen sanitetsforening, Guri Berg Titlestad.

– God kvinnehelse, god helse for mor, er god samfunnshelse. Vi er glade for at vi kan så videre med det som våre formødre har plantet. Det fyller meg med stor respekt, avslutter leder Botnevik.


Ledende aktør

Sanitetskvinnene er en ledende aktør innen forskning på kvinnehelse, og er den fremste enkeltbidragsyter til forskning på kvinners helse og livsvilkår i Norge.

Det utlyses og tildeles midler fra egne fond en gang i året. Søknadsfrist er 1. oktober, og besluttes endelig av Sanitetskvinnenes sentralstyret i desember med oppstart 2020.

Se utlysning av FoU-midler for 2020-2022 her