barn, fotball, fritid

Sanitetskvinnene vil at alle barn skal få delta i fritidsaktiviteter på lik linje. I samarbeid med Egmont Fonden har vi så langt i år gitt en håndsrekning til over 300 barn som trenger det.

Når skoleklokkene snart ringer inn etter sommerferien betyr det også oppstart av organiserte fritidsaktiviteter som fotball, korps eller speider. 

– For noen foreldre er det fryktelig sårt å ikke kunne gi barna sine mulighet til å delta sammen med klassekameratene, sier Cecilia Skavlan, fagkonsulent barn og unge. 


Barnefattigdommen øker

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og utgjør nå 10,7 prosent. I antall utgjør dette 105 538 barn. Det viser ferske tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

En undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Frivillighet Norge viser videre at hele 27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. 

– Sånn skal det ikke være. Fritidsaktiviteter er viktige i barn og unges liv. Der får de drive med aktiviteter de liker, oppleve mestring og knytte vennskap, fortsetter Skavlan.


Fritidsaktiviteter er viktig

Hvert år deler Sanitetskvinnene ut millionbeløp i samarbeid med Egmont Fonden som en håndsrekning til barn og unge som på grunn av sin økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet. 

– Så langt i 2019 har over 300 barn fått midler, og de aller fleste søker om midler til fritidsaktiviteter. Noen av barna får også midler til sykler og pc eller ipad som gjør at de kan ta del i de samme aktivitetene som andre jevnaldrende, avslutter Skavlan.