Gravid kvinne holder på magen sin.

For mange førstegangsfødende vil det å bli mamma være en tid hvor følelsene blir satt i sving mer enn vanlig. Det er også en tid hvor en ofte har mange spørsmål en ellers ikke har tenkt over før, og er usikker på hvem som kan svare på disse.

Mamma Mia er et selvhjelpsprogram, basert på kunnskap for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel. Målet er at du skal føle deg trygg, trives i den nye rollen – både når du er gravid, og etter babyen ankommer verden.

Programmet er gratis.  

Tilbakemeldingene fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utvikling av programmet, samtidig som at Mamma Mia er basert på forskning og klinisk erfaring for å kunne tilby kvalitetssikret informasjon til deg som enten venter barn, eller har nylig født.

Vil du lese mer om hvordan programmet er bygget opp, og hvordan du melder deg på? Les her.

Alle kvinner i Norge har rett på, og fortjener, en trygg og god fødsels- og barselomsorg.