En gruppe fotballgutter har en gruppeklem på fotballbanen.

Barnefattigdom i Norge handler ikke om mat og klær, men om ikke å kunne delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Derfor jobber Sanitetskvinnene for å gi barn og unge gode opplevelser og omsorg.

I dag vokser over 100 000 barn i Norge opp i fattigdom. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt har økt jevnt og trutt siden begynnelsen av 2000-tallet. De mest sårbare for fattigdom er barn av sosialmottakere, foreldre med innvandrerbakgrunn, enslige forsørgere og personer med årlig og vedvarende lav inntekt.

Handler om inkludering

Å vokse opp i fattigdom har stor betydning for barns fysiske og psykiske helse. Barn som vokser opp i fattigdom er mer utsatt for mobbing, lese- og skrivevansker og ulykker. Barnefattigdom i Norge handler ikke om mangel på mat og klær, men om å ikke kunne delta i aktiviteter på lik linje med andre. Barn som ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og bursdager kan lett havne utenfor, og de går glipp av utviklende og inkluderende opplevelser.

For å forebygge potensielle konsekvenser av fattigdom tilbyr vi aktiviteter og tiltak for barn og unge, som skolefrokoster, barnebursdager, ferieleir og aktiviteter for barnefamilier, både nasjonalt og lokalt.

Aktiviteter på asylmottak

I 2016 hadde over halvparten av barna som lever i familier med vedvarende lavinntekt innvandrerbakgrunn.

Mange lokalforeninger har aktiviteter for familier, kvinner og barn på asylmottak. Over hele landet tar vi disse med på fritidsaktiviteter, som besøk i familieparker, kino, bowling eller julefest.

Flere lokalforeninger bidrar også med klær og utstyr. Gode opplevelser kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos både barn og voksne som bor på mottak, og integrering og inkludering i lokalsamfunnet

En håndsrekning

Hvert år deler vi ut millionbeløp til barn og unge, som på grunn av familiens økonomiske situasjon sliter sosialt, helsemessig og med skolearbeidet. Pengene tildeles alt fra fritidsaktiviteter, skole og opplevelser i ferie og høytider.

For å sikre langsiktighet og best mulig oppfølging over tid gir vi støtte gjennom fagpersoner som kjenner barna, som helsesøstre, barnevernspedagoger og lærere. På den måten sikrer vi at en jente som får dekket fotballkontingenten kan få støtte over flere år.

Dagen som gjør en forskjell

Det kan være mange grunner til at livet er vanskelig, enten det er sykdom eller andre utfordringer. Vi gir barn i en vanskelig livssituasjon lengre over tid, gode opplevelser som kan gjøre de tunge dagene lettere. Det kan være en kinotur, en tur til dyreparken eller å ha noen å bake med.

Gjennom «Min dag i dag» gir vi barn mellom 3 og 18 år, som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen, en «drømmedag». Det arrangeres både individuelle dager, og dager for grupper av barn. Barna søker om en drømmedag gjennom støtteapparatet, som helsesøstre, lærere og sykepleiere. Dette gjøres for å sikre at barnet også får langsiktig hjelp i en sårbar situasjon.

Politiske endringer

Vi jobber aktivt for å sikre at barn får en god oppvekst. For å redusere barnefattigdom er det viktig at myndighetene sikrer en god fordelingspolitikk som sørger for at foreldre blir i bedre stand til å forsørge familien, enten man er én eller to foreldre.

Barnetrygden er ikke regulert siden 1990-tallet. Basert på hva vi erfarer gjennom vårt arbeid for barn og unge, oppfordrer vi norske myndigheter til å vurdere en økning av barnetrygden for å redusere barnefattigdom.