ExtraStiftelsen logo

ExtraExpress er ExtraStiftelsens mulighet for lokalforeningene til å søke om midler til lokale prosjekter. Høstens frist er 15.september, og hvert prosjekt kan søke om mellom 5.000-30.000 kroner.

Ordningen fokuserer på de gode, lokale aktivitetene hvor engasjement, brukerinvolvering, frivilligheten og tilrettelegning for dette står i fokus.

Hva kan det søkes om?
 • Integreringsaktiviteter.
 • Prosjekter som har fokus på mestring og selvhjelp.
 • Tilrettelegging/utstyr som fører til økt lokal aktivitet.
 • Informasjonsmateriell.
 • Opplæring av frivillige.
 • Samlinger/kurs/temamøter om ulike helsetemaer.

Ta gjerne en titt  på tidligere tildelte prosjekter, for ideer og inspirasjon.

For å få tilsendt mer informasjon samt opprettet en ny søknad i ExtraWeb, ta kontakt med senior prosjektrådgiver Iselin Løvhøiden på iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no eller Linda Selje Sunde på linda.sunde@sanitetskvinnene.no

Når du tar kontakt med oss vil du motta følgende info.

 • Søknadsmal i Word-dokumentet med hjelpespørsmål for enklere utfylling.
 • Brukerveiledning til ExtraWeb – søknadsskjemaet er web-basert.
 • Eksempel på et prosjekt med nyttige tips og rettledning til utfylling.
 • Veiledning underveis.

Hvordan jobbe fram en god søknad?

Fase 1: Idemyldring sammen med andre

Ha gjerne en idemyldring sammen med noen andre i lokallaget først. En god ide kan være å sette opp et tankekart – hva har vi lyst til å gjøre hos oss?

En idemyldring i starten – gjør at man fort spinner over i nye ideer. Og husk, ingen ideer er for dumme.

Fase 2: Fyll ut stikkord om prosjektideen

Seks viktige punkter å svare på i en ExtraExpress søknad;

Punkt 1: Navn: Hva skal vi kalle prosjektet vårt?
 • Kreative og spreke navn er bra, men vanlige navn fungerer også.
 • Navnet kan også endre seg underveis etter hvert som ideen utvikler seg.
 • Navnet bør si noe om målsetning med prosjektet, hva og/eller hvem prosjektet gjelder for.
Punkt 2: Målgruppe
 • Hvem retter aktiviteten seg mot? Kvinner, menn, ungdom, eldre?
 • Hva ønsker dere at deltakerne skal få ut av aktiviteten?
 • Hvor mange skal dere prøve å nå? Kun lokalt eller samarbeide med flere?
Punkt 3: Målsetningen for prosjektet/gjennomføringen
 • Hva vil dere få til?
 • Hvilke behov skal dere dekke?
 • Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Fortell hva dere ønsker å gjøre og hvordan.
 • Hvilke positive resultater kan det ha for lokalsamfunnet og innbyggerne generelt?
 • Bygger prosjektet på tidligere prosjekter, referer til det.
Punkt 4: Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet
 • Hva skal frivillige medlemmer/ikke-medlemmer bidra med?

Bevertning? Markedsføring? Utlån av lokaler? Arrangere tiltaket?

Punkt 5: Hva trenger vi i prosjektet?
 • Er det utstyr som mat, stoff, litteratur, gåstaver osv? Andre ting?
 • Hvem skal bruke utstyret fremover og hvem har ansvar for det?
Punkt 6: Budsjett:

Hvert prosjekt kan søke om mellom 5.000-30.000 kroner.

 • Forklar hva det er dere skal bruke pengene på.
 • Eksempler: Leie av lokale, honorar til innledere/kursholdere, byggmateriell, enkel bevertning, reiseutgifter, markedsføring.

Obs: Husk at delsummen på inntekter og utgifter må være den samme.