Helsepersonell skriver på laptop.

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk nylig 189 000 fra ExtraStiftelsen til å utvikle et nytt e-læringskurs om bekkenbunnsdysfunksjon rettet mot pasienter og helsepersonell.

Bekkenbunnsdysfunksjon kan være et tabubelagt tema som mange kan vegre seg for å be om hjelp om. Over 50 prosent av alle kvinner har en eller annen form for underlivsprolaps, men det er mange som ikke har symptomer. Mellom tre til seks prosent av alle kvinner har genitalt fremfall og mange opplever ofte samtidig bekkenbunnsdysfunksjoner (tarm- og urinveisdysfunksjoner). Bekkenbunnsdysfunksjoner fører til en rekke plager av fysisk og sosialmedisinsk art som kan ha konsekvenser for psykisk helse, livskvalitet og livsutfoldelse.

Har med seg gode erfaringer

Bekkensenteret har levert e-læringstilbud til sine pasienter og helsepersonell i over åtte år. Erfaringene er svært gode, og prosjekter så langt har dokumentert at e-læring er et viktig tilbud som dekker behovet for å øke pasientmedvirkning og kunnskap om bekkenbunnsdysfunksjon hos pasient, pårørende og befolkningen generelt. I det nye prosjektet skal det utvikles og publiseres nye moduler i Bekkensenterets eksisterende e-læringsportal. Disse modulene vil nå nye grupper av befolkningen, som minoriteter, og de vil dekke diagnoser som ikke har vært omfattet av dagens e-læringstilbud. Målet med prosjektet er å utvikle et nytt e-læringskurs samt 3D animasjonsfilmer om genitalt fremfall og bekkenbunnsdysfunksjoner rettet mot pasienter og helsearbeidere. Kurset vil inkludere undervisning om anatomi, tiltak, livskvalitet, seksualitet og bekkenbunnstrening og skal oversettes til urdu, pashto og polsk.

Prosjektleder ved Bekkensenteret er Catherine Joyce Teig.

Les mer om Bekkensenteret på Akershus universitetssykehus her.