Gruppebilde av WHAE og N.K.S. i Etiopia

I dag signerte generalsekretær Grete Herlofson kontrakten med FOKUS, som sikrer 3 millioner NOK årlig til Sanitetskvinnenes søsterorganisasjon i Etiopia de neste fire årene. Midlene kommer fra NORAD.

Dette er en stor dag. Vi dobler med dette bistandsmidlene til vår søsterorganisasjon, Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), sier Grete Herlofson.

Akkurat som N.K.S. er WHAE en helseorganisasjon. WHAE er en kvinneorganisasjon som gir dine medlemmer, i hovedsak sårbare fattige etiopiske kvinner, opplæring i helserelaterte spørsmål som ernæring, hygiene og utbredte sykdommer. Kvinnene får opplæring i demokrati og rettighetsspørsmål gjennom medlemskap i en kvinneorganisasjon. WHAE-kvinnene får også anledning til å starte inntektsbringende arbeid. For å gi ett eksempel: Kvinner som før ødela egen helse som vedbærere med opptil 60 kg ved daglig på ryggen, jobber nå som veversker ved lokalforeningens eget veveri i utkanten av hovedstaden Addis Abeba.

Image
Grete Herlofson signerer kontrakten

– Med den store økningen i støtte til WHAE vil Norske Kvinners Sanitetsforening gjennom WHAE kunne gi etiopiske kvinner systematisk opplæring i helsespørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse som prevensjon, fødsel og barselrelaterte spørsmål. Helt i tråd med Sanitetskvinnenes innsats i Norge over 123 år, sier Herlofson.

Hun forteller videre at det vil også bli større muligheter for å gi kvinner frie valg gjennom å starte inntektsbringende arbeid som favner langt flere WHAE-kvinner. For at kvinner skal kunne ta egne valg, så må de ha både kunnskap og selvstendig økonomi. Familieplanlegging er også avgjørende for å gi kvinner mulighet til selvstendige liv og er viktig på veien ut av fattigdom.

Image
Kontrakten med FOKUS

Norad (via paraplyorganisasjonen FOKUS) står for nærmere 90 prosent av prosjektkostnadene på 3 millioner NOK, mens N.K.S. bidrar med 10% i egenandel. I tillegg får etiopiske lokalforeninger i Etiopia over 500.000 kr årlig fra sine norske fadderforeninger. Disse pengene går blant annet til sykeforsikring som sikrer WHAE-kvinnene behandling på sykehus når det er behov for det. Norske Kvinners Sanitetsforening bidrar i tillegg med kompetanseoverføring og lokal støtte gjennom grasrotengasjement i Norge for lokalforeninger i Etiopia. Ringen er sluttet når WHAE åpner vann og sanitæranlegg i regionen Mekele, på samme måte som NKS gjorde det over hele Norge på 1950 tallet.