Bilde av Prop. 121 S: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Sanitetskvinnene har fått gjennomslag for tiltak knyttet til psykisk helse for barn og unge.

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan for psykisk helse for barn og unge for Stortinget. Opptrappingsplanen legger føringer for hvordan de skal arbeide for at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet. I tillegg inneholder den flere forslag til hvordan bedre behandlingstilbudet skal bli bedre. Sanitetskvinnene har i over ett år bidratt med innspill til planen, både opp mot Stortinget, Regjeringen og Ung i Dag-utvalget. Arbeidet har gitt solid avkastning – opptrappingsplanen henviser til flere av våre aktiviteter som gode forslag til hva og hvordan det psykiske helsetilbudet for barn og unge skal bli bedre. Regjeringen viser blant annet til både Dig In og Mamma Mia med direkte link til våre hjemmesider.

Prop. 121 viser til Dig In, Mamma Mia og Skjønnhetstyranniet

En annen stor seier i planen er gjennomslagene vi har fått på tiltak knyttet til skjønnhetstyranniet. Sanitetskvinnene har jobbet politisk både lokalt og nasjonalt med temaet, og flere lokalforeninger har fått til forbud mot eller merking av retusjert reklame i sine kommuner. Nasjonalt har vi arbeidet for å skjerpe regelverket i markedsføringsloven og en bedre regulering av kosmetiske operasjoner og injeksjoner. Opptrappingsplanen foreslår fire konkrete forslag som følger opp disse innspillene. Dette er store og viktige politiske gjennomslag og viser viktigheten av Sanitetskvinnenes politiske arbeid – både lokalt og nasjonalt. Vi arbeider videre fremover, både i lokal- og fylkestingsvalget og i forhandlingene om statsbudsjettet til høsten.  Vi er en robust organisasjon med 41 000 sanitetskvinner i 650 lokalforeninger, og dette gir tyngde til arbeidet vårt. 

Les mer om opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse her.