ExtraStiftelsen logo

Sanitetskvinnene fremmer 33 nye forskningssøknader til ExtraStiftelsen, blant dem flere viktige prosjekter om kvinners liv og helse fra vugge til grav. ExtraStiftelsen har også lansert pilotordningen «Utvikling», som skal støtte FoU-prosjekter med et helseformål.

– Blant de 33 søknadene vi i år fremmer til ExtraStiftelsen er det flere banebrytende prosjekter innenfor områder vi ikke har så mye kunnskap om, sier seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd.

Alle de 33 søknadene Sanitetskvinnene nå fremmer er nye prosjekter, av dem er det 28 doktorgrader, fire er postdoktorprosjekter og en er seniorforskerprosjekt.

– Alle de 33 søknadene vi fremmer er tydelig relatert til vår forskningsprofil på «kvinner og barn først», og kommende strategi om vår satsing på kvinners helse og livsvilkår i et livsløpsperspektiv, sier Swärd.

Blant søknadene er flere prosjekter om sårbare grupper med livstruende diagnoser. Seniorrådgiver Swärd trekker frem to fra Revmatologisk avdeling på Rikshospitalet.

– Det første prosjektet er unikt og basert på forskerens egen erfaring med glutenfri kost som har hjulpet henne i sykdommen sin, som er en veldig alvorlig autoimmun sykdom. Søknaden er en post.doc og kommer fra vår nære samarbeidsavdeling på Rikshospitalet under vingene på professor Øyvind Molberg som sitter i Sanitetskvinnenes ekspertpanel, forteller Swärd.

De systemiske bindevevssykdommene er en gruppe alvorlige, kroniske autoimmune betennelsessykdommer som rammer flere organer. Sykdommene kan gi sterkt nedsatt funksjonsevne, nedsatt livskvalitet for pasienter og pårørende, og er forbundet med økt dødelighet. Per i dag kjenner man ikke årsaken til sykdommene.

– Behandling med immundempende medisiner har varierende effekt, og alvorlige bivirkninger er ikke uvanlig, derfor er det så viktig å forske på andre muligheter for behandling, understreker Swärd.

Ett annet forskningsløp fra samme gruppe på Rikshospitalet skal gi ny viten om hvordan systemisk sklerosepasienter med høy risiko for økt trykk i lungekretsløpet skal kunne oppdages så tidlig at de kan få effektiv og livreddende behandling. Sammen med forskergruppen ved revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet har Sanitetskvinnene sørget for flere forskningsløp og kunnskapsløft for disse pasientene, hvor de fleste er kvinner. Men det er fortsatt mye vi ikke vet, derfor er prosjektet viktig og kan bedre disse pasientenes helse og livsvilkår. I 2016 ga Sanitetskvinnene Fredrikkeprisen til Gunhild Stordalen fordi hun valgte å være åpen med sin sykdom og gi den et ansikt.

– Dette er upløyd mark, og områder med kunnskapshull, mer kunnskap kan bidra til at pasientene får det bedre, understreker Swärd.

 

Utviklingsprosjekter –ny ordning hos ExtraStiftelsen

3. juni åpnet den nye pilotordningen «Utvikling» hos ExtraStiftelsen. Målet med ordningen er å støtte FoU-prosjekter med et helseformål som tar i bruk eksisterende kunnskap på systematisk vis eller benytter metodeutprøving som kan bidra til bedre helse og deltagelse i samfunnet for valgte målgruppe.

En forskjell fra de andre søknadsordningene er at en søknadsprosessen er delt opp i to trinn. En kort skissesøknad leveres i trinn en. Deretter får fagutvalget én måned på seg til å vurdere søknadene. De beste skissesøknadene inviteres deretter til å levere en full søknad.

Frister utvikling to-trinns søknadsprosess:

  • 3. juni: Søknadsportalen åpner.
  • 1. september: Søknadsfrist, skissesøknad, elektronisk skjema med tekst tilsvarende 2-3 sider.
  • 15. oktober: Mottar svar på skissesøknad – de høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad – prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.
  • 15. februar: Svar på full søknad

For mer informasjon ta kontakt med senior prosjektrådgiver Iselin Løvhøiden på iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no eller Linda Sunde på linda.sunde@sanitetskvinnene.no

Detaljerte krav til skissesøknad og full søknad fremgår i veiledningstekstene i det elektroniske søknadsskjemaet, samt her. Fullstendige retningslinjer for ordningen finner du her.