Gutt og jente lager mat på kjøkkenet

Ungdomstiden kan være en krevende tid med utfordrende endringer for unge voksne. Takket være prosjektmidler fra ExtraStiftelsen vil Sanitetskvinnene videreutvikle basisaktiviteten «Dig in – smart mat for ungdom».

Krevende å flytte for seg selv

Forskning viser at ungdom som flytter alene på hybel sliter med overgangen til alenetilværelsen. Dette gjelder både ungdom som flytter fra hjemstedet for å fullføre videregående skole, men spesielt ungdom som er under ettervern i regi av barnevernet. Samtidig viser Ungkost 3 (en norsk kostholdsundersøkelse) at ungdom har et for høyt inntak av mettet fett og tilsatt sukker og et for lavt inntak av frukt, grønnsaker og fisk.

Sanitetskvinnene forsterker arbeidet med «Dig In – smart mat for ungdom

Dig In – smart mat for ungdom er en videreutvikling av et pågående prosjekt ledet av Beate Østengen i sekretariatet. Prosjektet skal gi borteboende ungdom opplæring i matlaging, økonomistyring og tips til å mestre alenetilværelsen ved hjelp fra Sanitetskvinner landet rundt. Målet er å etablere gode vaner, og spesielt kostvaner, i tidlig alder som ungdommen tar med seg inn i voksenlivet. Samtidig ønsker Sanitetskvinnene å gi ungdom, som fort faller utenfor, en sosiale arena for læring og mestring gjennom kokkekveldene, men også gjennom temakveldene som kan åpne for refleksjon og dialog.

Primærmålgruppen er ungdom mellom 18-23 år som bor alene og som er under ettervern i regi av barnevernet. Prosjektperioden er på to år med oppstart fra juni 2019.

Målsetningen for prosjektet

Målet for prosjektet er at ungdom skal ta i bruk det de har lært om smarte livsstilsvalg i hverdagen. Benytte oppskriftene de har lært på kurset, ta riktige matvarevalg i butikken, oppbevare mat riktig hjemme, prioritere innkjøp ut i fra egen økonomi og ta vare på sin egen helse.

Prosjektet har tre hovedtiltak:

1) Dig In – smart mat for ungdom, kurs for aleneboende ungdom.

2) Videreutvikle eksisterende kursmateriell om kosthold og ernæring.

3) Utvikle et opplæringskurs for frivillige Dig In kursholdere.