Folkemengde i Arendal under Arendalsuka

For fjerde år på rad deltar Sanitetskvinnene på Norges største politiske arena, Arendalsuka. Vi har en egen hoveddebatt, og en debatt i samarbeid med Kreftforeningen. Standen vår er midt i sentrum og bemannes både av lokale sanitetskvinner og sekretariatet. 

Tekst: Mette Hanekamhaug

På Arendalsuka møtes nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv i august hvert år. Drivkraften bak Arendalsuka er å øke samfunnsengasjementet og interesse for politikk gjennom debatter og foredrag. Det er også en nasjonal møteplass for politikere, organisasjoner og næringslivet som bygger nettverk og samarbeid om relevante saker.

I rollen som samfunnsaktør bruker vi muligheten til å løfte nye tema på dagsorden, og ha en sterk stemme inn i pågående debatter. I år arrangerer vi to debatter, den ene i samarbeid med Kreftforeningen som tar for seg likeverdig tilgang til helsetjenester. I hoveddebatten tar vi utgangspunkt i Amnesty Internationals rapport som viste at netthets, hatytringer på nett og draps- og voldtektstrusler i all hovedsak rammer kvinner. Konsekvensen er at stadig flere kvinner lar være å delta i samfunnsdebatten, og blir slik utestengt fra politisk påvirkning i samfunnet.

Sanitetskvinnene har invitert flere innflytelsesrike personer til arrangementet tirsdag 13. august klokken 13:00 for å diskutere hva dette gjør med samfunnsutviklingen, og hvordan vi kan endre dette. De som kommer er feminist og samfunnsdebattant Susanne Kaluza, politikerne Aina Stenersen (FrP) og Mani Hussaini (AP), og influencerne Ingeborg Senneseth og Martine Halvorsen. I tillegg kommer Hans Rustad og Lars Gule for å snakke om medienes rolle i det hele.

Camilla Stoltenberg innleder hoveddebatten vår ved å presentere statistikk som viser hvordan kvinner med minoritetsbakgrunn ikke har samme tilgang til helse- og omsorgstjenester i Norge. Deretter har vi et fagpanel, med blant annet lege Kaveh Rashid, og et politikerpanel som skal debattere hvordan vi kan løse dette. Debatten finner sted onsdag 14. august, 15:00, på Thon Hotel i Arendal.

Hoveddebatten: Netthets, trusler og hat - hvordan påvirker dagens debattklima samfunnsdebatten?

Samarbeidsdebatt: Fake news! - "Alle i Norge har lik tilgang til helsetjenester."