ExtraStiftelsen logo

Smart mat for borteboende ungdom, kvinnehelsehus for likeverdige helsetjenester og e-læringskurs om bekkenbunnsdysfunksjon er prosjektene som har fått støtte fra ExtraStiftelsens helseprosjekter gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening.

Lørdag 15. juni offentliggjorde ExtraStiftelsen hvilke prosjekter som får innvilget støtte gjennom ordningen Helse vår 2019. Norske Kvinners Sanitetsforening får nærmere 2,7 millioner kroner i støtte til tre helseprosjekter:

  • Dig In – smart mat for ungdom, år 1: 893 000 kr, år 2: 883 000 kr
  • Behovsanalyse likeverdige helsetjenester, 724 000 kr
  • E-læringskurs – bekkenbunnsdysfunksjon, 189 000 kr
Dig In – smart mat for ungdom

Forskning viser at ungdom som flytter alene på hybel sliter med overgangen til alenetilværelsen. Samtidig viser Ungkost 3 (en norsk kostholdsundersøkelse) at ungdom har et for høyt inntak av mettet fett og tilsatt sukker og et for lavt inntak av frukt, grønnsaker og fisk.

Dig In – smart mat for ungdom er en videreutvikling av et pågående prosjekt ledet av Beate Østengen i sekretariatet hos Sanitetskvinnene. Prosjektet skal gi borteboende ungdom opplæring i matlaging, økonomistyring og tips til å mestre alenetilværelsen med frivillig hjelp fra Sanitetskvinner landet rundt. Målet er å etablere gode vaner, og spesielt kostvaner, i tidlig alder, som ungdommen tar med seg inn i voksenlivet. Samtidig ønsker Sanitetskvinnene å gi ungdom, som fort kan falle utenfor, en sosial arena for læring og mestring gjennom kokkekveldene, men også gjennom temakveldene som kan åpne for refleksjon og dialog.

Behovsanalyse likeverdige helsetjenester - kvinnehelsehus

Mennesker med minoritetsbakgrunn oppsøker i mindre grad helsetjenester og har mindre kunnskap om sine helserettigheter innenfor seksuell og reproduktiv helse enn etniske nordmenn. Heller ikke alle norske kvinner i en ny eller sårbar situasjon opplever tilgang til fellesskapet.

Sanitetskvinnene er særlig opptatt av kvinners helse og tilgang til likeverdige helsetjenester. I prosjektet skal det utføres en behovsanalyse i Bergen og omegn for å kartlegge hvilke typer tjenester et lavterskel frivillig drevet kvinnehelsehus bør inneholde for å utjevne disse forskjellene.

E-læringskurs – bekkenbunnsdysfunksjon

Mellom tre til seks prosent av alle kvinner har symptomatisk organprolaps og mange opplever ofte samtidige tarm- og urinveisdysfunksjoner. Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har levert et e-læringstilbud til sine pasienter og helsepersonell i over åtte år. Erfaringene er svært gode, og prosjekter så langt har dokumentert at e-læring er et viktig tilbud som dekker behovet for å øke pasientmedvirkning og kunnskap hos pasient om bekkenbunnsdysfunksjoner.

I det nye prosjektet skal det utvikles og publiseres et e-læringskurs på Bekkensenterets (Ahus) nettside, rettet mot pasienter og helsearbeidere, både i spesialisthelse- og i primærhelsetjenesten. Kurset omfatter både e-læringskurs og 3D animasjonsfilmer om genitalt prolaps og bekkenbunnsdysfunksjoner. Kurset vil inkludere undervisning om anatomi, konservative tiltak, ikke-konservative tiltak, livskvalitet, seksualitet og bekkenbunnstrening og skal oversettes til urdu, pashto og polsk.