Anne-Elise Borgeteien fra DNB hos Hamar NKS

Selv om flere kvinner enn menn har høyere utdannelse, viser undersøkelser at kvinnen er «forbruksminister» og mannen er «finansminister». Hvorfor er det slik? Og hvilke grep kan kvinner ta?

14. mai holdt Hamar Sanitetsforening og DNB Hamar et åpent møte om økonomi. Rundt 25 fremmøtte fikk mange nyttige tips til hvilke grep kvinner kan ta for å trygge sin økonomiske situasjon. 

Det dukket opp spørsmål om blant annet pensjonssparing, samboerskap, særkullsbarn og arv. 

Erfaring viser at kvinner ofte er i en sårbar situasjon hvis noe uforutsett skjer. Flere fikk noe å tenke på etter at Anne-Elise Borgeteien, banksjef fra DNB Hamar, kom med eksempler og konkrete råd til hvordan kvinner kan ta kontroll.

Samarbeidet er et pilotprosjekt der Sanitetskvinnene og DNB har gått sammen om et felles mål: å stryke kvinners kunnskaper i personlig økonomi.

Likestilt på flere områder, men ikke i økonomi

Anne-Elise Borgeteien fra DNB Hamar innledet foredraget med å beskrive dagens situasjon.

Hun løftet frem flere interessante fakta:

  • Flere kvinner enn menn har høyere utdannelse
  • Flere kvinner enn menn uteksaminerer fra høyskole
  • Flere kvinner enn menn uteksamineres fra universitet
  • Flere kvinner enn menn tar doktorgrader
  • 47% av arbeidsstyrken er kvinner.
  • Andelen kvinner som jobber deltid er 36%, mens den for menn er 15%

Kvinner gjør det altså bedre enn menn med hensyn til utdannelse. Derfor er det underlig at kvinner henger etter på et så viktig område som økonomi, påpekte Borgeteien foran forsamlingen.

For hvem er det som er ansvarlig for fellesøkonomien og betaler regningene?

Borgeteien viste filmklipp der DNBs kjente forbrukerøkonom Silje Sandmæl var gatereporter og intervjuet vanlige par om hvem som tok beslutningene om økonomi i husholdningen.

«Hjemme hos oss er det min samboer som er flink til å finne nye ferier og ting til hjemmet, og jeg har det største ansvaret med å betale regninger og sette foten ned», svarte mannen i intervjuet.

Deltakerne kjente seg igjen i klippet, og latteren spredte seg over bordene.

– Med tanke på hvor mye utdannelse kvinnene tar virker det litt rart. Dette burde jo vært rimelig likt fordelt, etterlyste Borgeteien.

Kvinner går i «feller»

Borgeteien forklarte videre at det er flere «feller» som damer dessverre faller i med hensyn til bolig, sparing, pensjon og samboerskap.

Med glimt i øyet tok hun for seg flere eksempler:

–Sørg alltid å være med på å betale på det som stiger i verdi. Hva er det som stiger i verdi? Er det bolig eller er det pynteputa?

Svaret kan virke opplagt, men mange kvinner går i «boligfella».

Erfaring viser at flere kvinner unnlater å kjøpe seg inn i boligen til samboeren eller ektefelle. Det er kanskje ikke romantisk, men ikke utsett økonomipraten, understreket Borgeteien.

– Gjør du ikke det, går du glipp av verdistigningen. I tillegg er det flere som glemmer å dele rentefradraget og føre summen på egen selvangivelse, selv om begge betaler ned på lånet. Da får kun den ene parten hele rentefradraget. 

Flere går også i «sparefella» og «pensjonsfella»

– Mange tror det er smart å betale ned all gjeld med en gang. Men et nedbetalt hus til flere millioner gir deg ikke ekstra penger til å bruke på drømmeferien du hadde planlagt å ta som pensjonist. Er det lenge til pensjonsalder, er det en fordel å ha en egen privat sparing ved siden av pensjon, forklarte Borgeteien til et interessert publikum.

Undersøkelser viser at kvinnene står ofte for innkjøp, mens mannen tar ansvar for fellesøkonomien og betaler regningene. Det kan også få andre følger som man ikke tenker på i hverdagen.

Viktig ting som passord og tilgang til bankkonti kan være utfordrende å finne ut av dersom partneren går bort. Borgeteien fulgte opp med flere gode eksempler og kom tips og råd underveis for å ta kloke veivalg i egen økonomi.

Hun oppfordret alle som var tilstede om å spre kunnskapene fra foredraget til sine til samboere, barn og barnebarn. I tillegg er kunnskapene også nyttige verktøy for Sanitetskvinnene som treffer ungdom og kvinner i ulike livssituasjoner.

Takket sanitetskvinnene for satsningen på barn og unge

Anne-Elise Borgeteien rettet en stor til takk Sanitetskvinnene for innsatsen for barn og unge. Under åpningen av møtet fikk alle se en film om Norske Sanitetskvinners arbeid og samfunnsoppdraget til organisasjonen. Borgeteien kjente seg igjen i flere hjertesaker. 

– Lenge før jeg begynte i bank så jobbet jeg som sykepleier, og jeg har jobbet 11 år i eldreomsorgen, og 5 år i akuttpsykiatrien på A-hus med barn og ungdom. Når dere snakker om kampen mot skjønnhetstyranniet, så vet av jeg at den jobben dere gjør er utrolig viktig.

Fra DNB stilte også rådgiver Wigdis Nygaard Skavern, som kjente til Sanitetskvinnenes arbeid gjennom den årlige maiblomsten.

Les også NRK sin artikkel om personlig økonomi her.