Tre damer holder rundt hverandre og smiler og ler på stranda.

Blant prosjektene som Sanitetskvinnene har fått midler til, fokuseres det hovedsakelig på integrering, sosiale møteplasser og fysisk aktivitet.

Språklig Babytreff

Florø Sanitetsforening skal sammen med Frivillighetssentral og Flora Helsestasjon skape en møteplass der helsesøster kan treffe foreldre/foresatte med baby i en uformelt setting. Helsesøstrene jobber aktivt med å få innvandrerforeldre til å møte med målsetning om nettverksbygning og språktrening. Florø Sanitetsforening vil stå for møtelokaler og matservering på babytreffene.

Dans med glede

Sauda Sanitetsforening har valgt å satse på danseworkshops i sin multikulturelle kommune, med folk fra mer enn 20 land. Mange av de som kommer fra andre land er vant med å bruke dans for å utrykke seg. Danseworkshopsene skal kombineres med matlaging i tilknytting til dansens land. Når tema er salsa vil maten som serveres for eksempel være brasiliansk.

Målsetningen er å være en sanitetsforening som aktivt jobber for god psykisk helse, inkludering og integrering i kommunen. Danseworkshopene vil være åpen for alle, uavhengig av sosial status, bakgrunn, kjønn, religion og alder.

Disse prosjektene har fått midler – vi gratulerer!

Lørenskog Sanitetsforening - Svømmekurs for innvandrerkvinner – 12.000kr.                    

Sauda Sanitetsforening - Dans med glede – 30.000kr      

Florø Sanitetsforening - Språklig Babytreff – 30.000kr                    

Henning Sanitetslag - Utstyr til kaffetreff – 20.000kr                       

Øksfjord Sanitetsforening – Bålplassen – 30.000kr                           

Rauma Sanitetsforening - Bazar syverksted i sentrum – 30.000kr              

Sjøtun Sanitetsforening - Flere sterke eldre og uføre på Yttersia! – 30.000kr                        

Ålen Sanitetsforening - Integrering med mat og håndarbeid – 23.000kr 

N.K.S Veiledningssenteret Lillehammer – Pårørendekaffe – 30.000kr      

Drammen Sanitetsforening - Sisterhood – videreutvikling – 30.000kr      

ExtraExpress søknadsordning

Målet med ExtraExpress-ordningen er at den skal stimulerer til lokal aktivitet og frivillighet. ExtraExpress gir støtte til mindre prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner.

Nye søknadsskjemaer for høsten 2019, åpner 1.Juni 2019.

Ta kontakt på: iselin.lovhoiden@sanitetskvinnene.no for mer informasjon.

Les mer om ExtraExpress her.