Grete Herlofson står foran Camilla Colletts statue i Slottsparken

Den som er lykkelig kan aldri stå for tidlig opp» skrev Camilla Collett. Ord av visdom som passer bra her vi er samlet tidlig om morgenen på Norges frihetsdag.

Kjære alle sammen, kjære Camilla

Gratulere med dagen. Det er en ære og med stor ydmykhet og respekt jeg står her ved den vakre statuen Gustav Vigeland har laget av deg for å hedre en av Norges første kvinnelige forfatter og kvinnesaksforkjempere.

Kjære Camilla, takk for at du banet veien for kvinnelige frihetskjempere lenge etter din tid. Takk for at du gjorde kampen for din egen selvstendighet til din livsoppgave. Du ble født inn i en verden som begrenset kvinners rettigheter. Demokrati var ikke allemannseie, samfunnets normer var strenge og rigide. Kvinner hadde ikke stemmerett, posisjon eller muligheter. Midt i dette kjempet du den reneste og vakreste frihetskampen jeg kan tenke meg. Kampen for individets rett til lykke.

Vi som i dag jobber for et likestilt samfunn, hvor kvinner og menn får samme rettigheter og muligheter, har alt å takke deg for. Din kamp var ikkevoldelig, ditt våpen var ordet. Ord som har bidratt til å endre et samfunn. Ord som har inspirert kvinnekampen og frihetskampen fra den dag dine tekster ble publisert. Du var opptatt av at en forfatter må få kunne si sannheten selv om den er ubehagelig og skaffer fiender. Din kamp for å kunne elske den man ville, for å kunne velge den man ville, kvinners rett til å gjøre valg hvor følelser og lykke styrer og ikke samfunnets begrensninger, står tydelig igjen etter deg.. Takk Camilla, for at du ikke valgte minste motstands vei. Frihet ligger i reelle valg og aksept for valget.

Du gikk ut av dette livet i 1895 og i 1896 etablerte en annen av norgeshistoriens store kvinnesaksforkjempere, Fredrikke Marie Qvam, Norske Kvinners Sanitetsforening. Som første æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening var du en stor inspirasjon for Fredrikke. Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges i dag største kvinneorganisasjon som jobber nettopp for kvinners rett til frihet og likhet, til å kunne ta selvstendige og opplyste livsvalg.

Camilla du skrev:

«Vårt land kan ennå ikke sysselsette sine døtre. Tusen krefter benyttes ikke til noe, men spilles ynkelig, sjampinjongen lik, som bonden trår på da han ikke kjenner dens bruk eller verd.»

Kjære Camilla, dagens kampen om likestilling handler ikke om retten til å arbeide. Men fremdeles handler kampen om at vi enda ikke fullt ut kjenner kvinnens bruk og verd.

Vi er et av verdens mest likestilte samfunn. Frihet og demokrati finnes på papiret, men noen kvinner fortsatt møter begrensninger, nettopp fordi de er kvinner. Du håpet nok at vi ikke skulle måtte drive kvinnekamp i 2019. Men det må vi. Derfor er det spesielt fint for dagens feminister å få hedre deg. Du var datidens radikale feminist, vi står på dine sterke skuldre.

Jeg skal avslutte mine ord til deg med et dikt hvor jeg tenker at du kan har vært inspirasjonskilde for dikteren. Andre Bjerke har skrevet det fantastiske diktet Kjerringa mot strømmen, det er mine ord til deg i dag Camilla.

Kjerringa mot strømmen

I denne tid da frihet aktes lite


kan det for nordmenn være godt å vite


at vi har fostret her på hjemmlig mark


en frihets helgen, større enn Jeanne d’Arc


Hun var av dem hvis nese det var ben i


for hun var født prinsipielt uenig.


Hun har - fordi hun var så vrang og vrien -


fått evig liv i folkepoesien.


Og sjelden var en dame som fikk plass i


et eventyr, så eventyrlig trassig

Hun lot seg ikke engang overmanne


da hun ble holdt med hodet under vannet.


Da var det bare stemmen vannet kvalte


For hun stakk hun hånden opp, og hånden talte


To fingre dannet klippende en saks.


Så drev hun opp mot fossen som en laks.


Og over fossen lå hun samme aften


i suveren forakt mot tyngdekraften

Hun holdt på sitt, Hun var den bedre del


av det vi kaller Norges Folkesjel


Hun er vår adel. Hun er frihetsdrømmen


hvis norske navn er kjerringa mot strømmen.


Hun er av dem jeg gjerne skulle kjenne


Det beste i oss er i slekt med henne.

 

Kjære Camilla, igjen, gratulerer med dagen. Takk for din frihetskamp. Vi lover å ta den videre til full frihet for alle er vunnet.