Æresmedlem Babill Stray-Pedersen

– Jeg tror det beste du kan gjøre er å hjelpe dine medmennesker og være engasjert, var hennes egne ord.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Babill Stray-Pedersen gikk bort 24. april 2019. Som Norges første professor i kvinnesykdommer og fødselshjelp, satte hun markante spor etter seg. Da hun fullførte legestudiet ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1969 var kun 10% av medisinstudentene kvinner. Hun ble en engasjert lege med et stort engasjement for kvinner i både i inn- og utland.

– Jeg tror det beste du kan gjøre er å hjelpe dine medmennesker og være engasjert, var hennes egne ord.

Stray-Pedersen har vært overlege ved Rikshospitalet og professor ved UiO, og stod for en betydelig vitenskapelig produksjon innen kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hun var sentral i Norske kvinners Sanitetsforenings arbeid for å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester, og satt i styret i 22 år. Hun var organisasjonens medisinske rådgiver og ledet bl.a. hovedutvalget for forskning og utvikling. I 1996 mottok hun en jubileumspris i forbindelse med organisasjonens 100-års jubileum. Hun var også initiativtager til Norsk Osteoporoseforening.

Som den kunnskapsrike, fargerike og ujålete personen hun var, var Babill Stray-Pedersen kjær for mange sanitetskvinner. Hun var en stor formidler av viktige tema innen kvinnehelse og nådde frem med sitt engasjement og budskap på en beundrende måte. Hun gjorde ikke forskjell på Kong Salomon og Jørgen Hattemaker. Bokstavelig talt. Hun var fødselslege for Norges tronarvinger, men tok seg likevel tid til å stille opp i viktige debatter, og til å besøke lokale sanitetsforeninger rundt om i landet. Det å møte lokalt engasjement for å fremme forskning innen områder som fødselsomsorg og underprioriterte kvinnesykdommer, var sentralt i hennes liv og virke. Hun er også kjent som landets første ukebladlege i Hjemmet, noe hun var stolt av, til tross for at mange kolleger rynket på nesen. Og er et eksempel på hvordan hun var brennende opptatt av å spre kunnskap om kvinnehelse på en folkelig måte uten snev av akademisk arroganse.

I 2014 ble Babill Stray-Pedersen utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for fødende kvinner og nyfødte barn. I 2016 ble hun tildelt Sanitetskvinnenes Æresmerke for sin innsats for kvinnehelseforskning. Æresmerket er en hedersbevisning for særlig fortjenstfull innsats i frivillig arbeid i organisasjonens oppgaver, eller som på en eksemplarisk måte har satt Norske Kvinners Sanitetsforening på dagsordenen i samfunnet. Hun var medlem i Oslo sanitetsforening og ble tildelt Æresmedlemskap i forbindelse med lokalforeningens 120 års jubileum i 2016.

En nestor innen kvinnehelse er borte. Landets Sanitetskvinner står igjen med stor takknemlighet for det utrettelige arbeidet hun har utført for kvinner og barn i mer enn 50 år.

Grete Herlofson

Ellen-Sofie Egeland

Norske Kvinners Sanitetsforening

Foto: Oslo Sanitetsforening, i anledning utdeling av Sanitetskvinnenes Æresmerke i 2016.