forsker

Flere kvinner enn menn rapporterer muskel- og skjelettplager, og man ser generelt en økning i forekomst med økende alder. Som Norges største kvinneorganisasjon er det derfor gledelig at det nå skal utarbeides et pakkeforløp for muskel- og skjelettplager. Dette kan bedre kvalitet og effektivitet i helsetjenesten og sikre likeverdig utredning og behandling.

Fredag 5. april ble den nye folkehelsemeldingen «Gode liv i eit trygt samfunn» lansert av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen. Et av tiltakene i meldingen som omhandler gode levevaner og helsemessige valg er å innføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, pakkeforløp som først ble innført for kreftsykdommer.

Største enkeltårsaken til sykefravær

Revmatologi har stått på dagsorden til Sanitetskvinnene siden 1929 og Sanitetskvinnene har lange tradisjoner i å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til revmatiske sykdommer og autoimmune lidelser. Vi vet at muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest, og det er også i Norge den største enkeltårsaken til sykefravær.

At det nå skal utarbeides pakkeforløp også for muskel- skjelettlidelser er positivt for denne diagnosegruppen. Men det finnes 200 ulike revmatiske sykdomsformer i ledd, muskler, senehinner og nerver, som i vekslende omfang fører med seg smerter og organiske endringer.

Tall fra NAV i 2017 viser at denne diagnosegruppen utgjør 30 prosent av sykefraværstilfellene og samlet sett er det nå den nest vanligste årsaken til uførhet, nest etter psykiske lidelser. En av fire har langvarige plager i muskel-skjelettsystemet, ca. 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn (FHI).

Forsker på sykdommen

300.000 lider av revmatisme i Norge. Heldigvis har behandlingstilbudet til pasienter med revmatisk sykdom endret seg betydelig takket være intensiv forskning, og nye legemidler har gitt behandlingsgevinster man knapt kunne drømme om ti år tilbake.

Ved Rikshospitalet finansierer Sanitetskvinnene flere forskningsprosjekter som er banebrytende og gir ny kunnskap og behandling til pasienter med autoimmune sykdommer som systemisk sklerose og myositter. Ved Diakonhjemmet og N.K.S. sitt eget Revmatismesykehus på Lillehammer forskes det mye på leddgikt med midler fra Sanitetskvinnenes sitt revmatismefond, blant annet på hjerte- og karsykdommer som konsekvens ved leddgikt.

Sanitetskvinnene har også et forebyggingsprosjekt basert på en intervensjon om fibromyalgi på revmatismesykehuset. Kroniske muskelskjelettsmerter uten kjent årsak er en stor utfordring for både den det gjelder og for samfunnet – det må derfor tenkes nytt. Intervensjonen baseres på pasienter med fibromyalgiske erfaringer, om det å være syk og så bli bra igjen. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Raskere behandlingstilbud

Pakke forløp innebærer at pasienten skal vite hva som skjer, når og hvem som har ansvar og skal beskrive de sårbare overgangene og rammer for samarbeid. Pakkeforløp er et system for bedre logistikk, kvalitetssikring og å sikre rett behandling til rett tid. Sanitetskvinnene imøtekommer pakkeforløp innenfor denne gruppen, men forløpet må være treffsikkert.

Les folkehelsemeldingen her.